Od 2016 r. zmiana stawki dopłat!

Od przyszłego roku będą zmienione stawki dopłat do materiału siewnego oraz formularz wniosku o ich przyznanie.

W związku z wejściem w życie przepisów nowelizacji z dnia 10 lipca 2015 r. ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat.

Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.

Z uwagi na zmianę przepisów, zmieniony będzie też formularz wniosku o przyznanie dopłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem terminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia 2016 r.

Renata Struzik, za: ARR