Od – 2 % do + 2 %

Według ekspertów ekonomicznych z Banku PKP BP, przeciętna cena skupu żywca wieprzowego w 2019 roku nie zmieni się istotnie w relacji do 2018 roku. Szacuję się, że zmiana średniej ceny skupu w/g GUS będzie w granicach od -2% do +2%.

– Ograniczanie produkcji wieprzowiny w UE, na które wskazują dane o pogłowiu w niektórych krajach UE, będzie czynnikiem sprzyjającym poprawie koniunktury. Czynnikiem ryzyka jest scenariusz dalszego rozwoju ASF w Europie, m.in. duże ryzyko pojawienia się ASF we Francji, czy też w dalszej perspektywie w Niemczech – informuje Mariusz Dziwulski z Zespołu Analiz Sektorowych PKO BP.

Jak zaznaczają analitycy w krótkim okresie możliwy jest wzrost popytu w Chinach z uwagi na rozwój ASF w tym kraju i dość znaczące straty w produkcji.

Źródło: PKO BP