Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty. Jakie zmiany pojawiły się w 2021 roku?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiany jeśli chodzi o dopłaty. W tym roku bodaj najważniejszą zmianą jest możliwość składania wniosków jedynie w formie elektronicznej.

Jednocześnie, od kampanii 2021 r. rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach deklarowanych działek rolnych, wypełniając wniosek będą (analogicznie jak obecnie, rolnicy posiadający powyżej 10 ha gruntów ornych) podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW.

W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Nie ma też możliwości przesyłania spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r.

Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta  udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl.

Do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet, ustawa zobowiązuje kierownika biura powiatowego ARiMR.

W tym roku w ramach wsparcia bezpośredniego obowiązują dodatkowe wymogi w ramach płatności do pomidorów: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.

Brak jest również różnicowania wysokości stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni (dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka).

Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynika to z faktu, że w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość, tj. 0,2%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności