Od 15 maja br. premie dla młodych rolników

Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, a do rozdzielenia jest 796,47 mln zł.

Najważniejsza zmiana w tegorocznym naborze to zwiększenie kwoty pomocy do 100 tys. zł (75 tys. zł poprzednio). Wydłużony też został z 12 do 15 miesięcy wymagany okres prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika, liczony przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do 3 lat i 9 miesięcy wydłużony został termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników w przypadku wystąpienia w ich gospodarstwach tzw. siły wyższej.

Do 50 dni zmniejszy się również czas, jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników, uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc – do 7 dni.

W obecnym naborze nie będzie limitów finansowych na poszczególne województwa, tylko jedna koperta finansowa dla całego kraju. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników.

Kryteria przyznawania punktów:

  • powierzchnia użytków rolnych – maksymalnie 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność, tym dostanie więcej punktów);
  • wykształcenia młodego rolnika – maks. 5 pkt. ( im wyższe wykształcenie, tym więcej punktów) stopa bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo – maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach, na których panuje wysokie bezrobocie).

Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez starającego się o uzyskanie premii rolnika co najmniej 7 punktów.
Pozostałe zasady przyznawania tej pomocy nie zostały zmienione.
(wrp.pl)