Od 1 kwietnia nowe zasady oznaczania mięsa

Komisja Europejska wprowadziła nowe regulacje, dotyczące informacji podawanych na etykietach, załączonych do mięsa.

Jeśli cały proces produkcji, począwszy od urodzenia zwierzęcia, poprzez hodowlę, aż po ubój odbywa się w tym samym kraju, wówczas podaje się jedynie miejsce pochodzenia.
Zmiana polega na tym, że w sytuacji gdy miejsce uboju nie znajduje się w kraju hodowli, wówczas konieczne są dwa oznaczenia, dołączane do mięsa.
Jeśli zaś mięso pochodzi z importu, czyli jest spoza Unii Europejskiej, ale nie ma oznaczenia eksportera o kraju pochodzenia, będzie sygnowane informacją, że zwierzę było hodowane poza obszarem wspólnoty.
Przed 1 kwietnia 2015 r. regulacje te dotyczyły tylko wołowiny i cielęciny, sprowadzanych z krajów trzecich. Obecnie obowiązkiem nowego etykietowania objęto również wieprzowinę, drób, baraninę oraz mięso kozie, bez względu na to, czy hodowla przebiegała w Unii Europejskiej, czy poza nią. Jak zwykle w takich przypadkach, niestosowanie się do nowych przepisów jest zagrożone karami finansowymi.

K. Madeja/Źródło: gazetaprawna.pl