Oczekuj więcej po zbiorach

W lutym w Ustce firma BASF wraz z Farm Frites Poland i ADOB zorganizowały konferencję ziemniaczaną, w której wzięli udział między innymi goście z Holandii, przedstawiciele świata nauki oraz spora grupa zaproszonych rolników. Celem spotkania było przybliżenie tematyki najnowszej ochrony ziemniaka przed chorobami i szkodnikami, przybliżenie działania nowych produktów i przypomnienie tych dotychczas dostępnych.

W trakcie konferencji ziemniaczanej w Ustce BASF zaprezentował zastosowanie środka Cabrio Duo, nowej klasy preparatu zwalczającego najgroźniejsze choroby ziemniaka. Zawiera on dwie uzupełniające się substancje, tj. dimetomorf oraz piraklostroninę w ilości 40g/l. Tak duża ilość piraklostroniny pozwala na skuteczne zwalczanie zarazy ziemniaka oraz alternariozy solani i alternariozy alternata. Rekomendowane jest stosowanie pełnej dawki preparatu Cabrio Duo w ilości 2,5 l/ha ze względu na niezbyt wysoki koszt tego preparatu przy jednoczesnej wysokiej skuteczności chroniącej zarówno liście, jak i pędy przed zarazą. Jak pokazały doświadczenia, dzięki dużej zawartości piraklostrobiny, środek wykazuje stuprocesową skuteczność w walce przeciw alternariozie.
 
Cabrio Duo podniosło plon handlowy 50+ o 7,2%, a plon handlowy 55+, aż o 11,1% przy niewielkiej zmianie plonu całkowitego o 1,4%. Podobnie miała się sytuacja z ziemniakiem przemysłowym na chipsy (Hermes). Zastosowanie Cabrio Duo podniosło udział kalibru handlowego o 18,4%, przy wzroście plonu całkowitego o 17,7%.
 

 

 

 

 

 

 
BASF podczas konferencji zaprezentował również swój drugi produkt na ziemniaki – Zampro 56 WG. Jest on w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany zapobiegawczo przy zwalczaniu zarazy ziemniaka. Zawiera mankozeb oraz najnowszą substancję czynną – initium. Bardzo łatwo i szybko rozpuszcza się ona w wodzie. Ponad 80% intium natychmiast łączy się z warstwą woskową na powierzchni liści i już po godzinie produkt jest niezmywalny przez deszcz. W ten sposób roślina jest niemal natychmiast chroniona przed porażeniem zarazą (w tym również przed nowymi agresywnymi rasami zarazy ziemniaczanej). Dodatkowo, Zampro może być stosowany do zwalczania alternariozy. Aby podwyższyć skuteczność ochrony i wysokość plonów, BASF rekomenduje stosowanie 2 razy w sezonie Cabrio Duo, co zapobiegnie alternariozie. Na koniec firma zaleca użycie produktu Zampro 85W w ilości 2-2,5 kg/ha.

Holenderska praktyka
 
Na spotkanie w Ustce był również zaproszony Bernt Westhoff z firmy BASF w Holandii, który opowiedział, jak wygląda rynek ziemniaka w tym kraju.
 
Jak wiadomo, Holandia słynie z produkcji sadzeniaków – ok 8,5 tys. tamtejszych gospodarstw uprawia ziemniaki. Powierzchnia plantacji ziemniaka w 2015 r. wyniosła tam 152 tysiące ha. Średni areał hodowli ziemniaka wynosi 20 ha. Dla porównania, w Polsce jest to niespełna 1ha. W roku 2014 przetworzono w Holandii 3,69 miliony ton ziemniaka. Ok 25% produkcji jest przeznaczona na skrobię, a połowa produkcji towarowej trafia na rynek świeży, frytki i chipsy.
 
W Holandii w 2000 roku było 15 tys. producentów ziemniaka. Obecnie liczba ta zmniejszyła się niemal o połowę. Podobną sytuację spadkową zaobserwować można jeśli chodzi o powierzchnię uprawy ziemniaka – w 2000 roku wynosiła ona nieco ponad 180 tys. ha, zaś obecnie przekracza niewiele ponad 150 tys. ha. Największą powierzchnię uprawową ziemniaka zajmuje ta z przeznaczeniem na skrobię, zaś uprawy towarowe zajmują najmniejszy areał. Produkcja nasienna wynosi ok 40 tys. ha.
 
Północna cześć Holandii zajmuje się głównie produkcją nasienną, wschodnia część skrobiową. Południowo-wschodnie, południowo-zachodnie i centralne obszary kraju to produkcja towarowa.
 
Okres wegetacji ziemniaka w Holandii przypada na okres od końca marca do października. Pozwala na to łagodny klimat morski. Średnia suma opadów wynosi tu 700-800 mm. Najbardziej wilgotnym miesiącem jest sierpień. Temperatura w sezonie waha się miedzy 15, a 25 stopni Celsjusza.  Ze względu, między innymi, na warunki klimatyczne, Holendrzy borykają się głównie z zarazą ziemniaczaną na liściach i łodygach, alternariozą solani i rizokteriozą. Na tą ostatnią już w tym roku spodziewają się rejestracji nowego środka. Choroby odglebowe, które występują głównie w tej części Europy, to przy glebach lekkich wszystkie nicienie, problemy z suszą późną oraz przechowywanie, zaś przy glebach ciężkich występują cysty nicieni, problemy z suszą wczesną oraz podtopienia. Odprowadzenie wody z pól jest bardzo trudne, co często skutkuje problemami z wykopkami jesienią.
 
Zaraza ziemniaczana pojawia się dość wcześnie, bo już na początku czerwca. Przyczynami infekcji są miedzy innymi samosiewy ziemniaka, zainfekowane sadzeniaki, czy odpady. W Holandii prawo zobowiązuje rolników do przykrywania odpadów (nieodpowiednie przykrycie grozi wysokim mandatem za złe zagospodarowanie odpadów). Inną z przyczyn infekcji są choroby przetrwalnikowe, które są w stanie przeżyć kilka lat, szczególnie w glebach lekkich. Stosowanie płodozmianu w takich przypadkach nie pomaga.
 
Alternaria pojawia się natomiast dość późno. Największy problem stanowi alternarioza solani, atakująca liście. Porażenie bulw pojawia się bardzo rzadko. Alternaria alternata najczęściej występuje w warunkach stresowych, takich jak brak mikroelementów, szkodniki, uszkodzenia po alternariozie solani, czy porażenia słoneczne.
 
Zgnilizna twardzikowa w Holandii jest dość „nową” chorobą. Pojawiła się w wyniku zmniejszonego zużycia fluazinamu oraz częstych upraw ziemniaka (1:2/1:3), marchwi, rzepaku oraz innych warzyw.
 
Rozwiązania, które stosuje Holandia do walki z chorobami ziemniaka to między innymi Orvego (dimethomorph + amectotradin), który nie występuje w Polsce, a przeznaczony jest do zwalczania zarazy ziemniaczanej, dopuszczony do użycia od początku sezonu. Kolejnym produktem stosowanym od połowy sezonu do zwalczania zarazy i alternariozy jest Zampro (mancozeb + amectotradin). Holendrzy wybierają Acrobat DF (dimethomorph + mancozeb) na zarazę i alternariozę do stosowania wczesnego i w połowie sezonu. W zestawie do zwalczania chorób ziemniaka zwłaszcza przeciw alternariozie znajduje się używany już od 10 lat Signum (boscalid + pyracloscrobin), który można stosować przez cały sezon, a przeciw zgniliźnie twardzikowej na początku sezonu.
 
ADA, źródło: wrp.pl