Ochrona zwierząt podczas transportu

Przedstawiamy wnioski z konferencji prasowej posła-sprawozdawcy PE Janusza Wojciechowskiego w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.

Coraz więcej zwierząt jest stale transportowanych w nieodpowiednich warunkach. Radą na to jest zaostrzenie istniejących przepisów, częste inspekcje oraz surowsze kary dla łamiących ustalone zasady, stwierdzili posłowie w przyjętej w środę rezolucji. Posłowie uważają też, że dla uniknięcia długiego transportu zwierząt UE powinna promować rozwój rzeźni lokalnych i rozważyć wprowadzenie ośmiogodzinnego limitu czasu przewozu zwierząt.

Mahatma Gandhi powiedział, że wielkość narodu i jego postęp moralny może być mierzony jego stosunkiem do zwierząt: Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ich cierpienie. Nasza propozycja aby ograniczyć czas podroży zwierząt, włącznie z konkretną propozycją wprowadzenia ośmiogodzinnego limitu, ma pokazać że zależy nam na ich dobrostanie” – powiedział poseł-sprawozdawca Janusz Wojciechowski (ECR, PL).

Rezolucja została przyjęta 555 głosami za, przy 56 głosach przeciw i 34 wstrzymujących się. Liczba zwierząt transportowanych w UE znacząco wzrosła, pomiędzy 2005 i 2009 rokiem. W przypadku świń jest to wzrost aż o 70%. Jedna trzecia tych podróży trwa osiem godzin lub dłużej.

Więcej inspekcji i surowsze kary
Posłowie uznali, że dla poprawienia warunków transportu zwierząt prawodawstwo we wszystkich krajach UE musi być wdrażane w sposób skuteczny i jednolity. Zdaniem PE krajowe sankcje przeciwko osobom łamiącym przepisy powinny być zharmonizowane w skali UE i znacznie surowsze niż dzisiaj.

Ośmiogodzinny limit
Według posłów powinno się rozważyć wszelkie środki prowadzące do ograniczenia czasu transportu zwierząt do rzeźni do ośmiu godzin. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że niektóre gatunki zwierząat powinny być traktowane w szczególny sposób. Nowe zasady powinny także uwzględniać warunki geograficzne w danym regionie.
Posłowie stwierdzili również, że wprowadzenie ośmiogodzinnego limitu nie jest wystarczające; ważne jest także odpowiednie wyposażenie pojazdów do transportu zwierząt oraz właściwe ich traktowanie.

Wsparcie dla lokalnych rzeźni
Dla uniknięcia niepotrzebnego wydłużania czasu podroży zwierząt UE powinna dążyć do stworzenia krótkich i przejrzystych łańcuchów dostaw, podjąć działania zapobiegające upadkom małych rzeźni lokalnych i wspierać przetwarzanie jedzenia jak najbliżej miejsca produkcji.
Źródło: Biuro Informacyjne PE w Polsce