Ochrona zdrowia zwierząt na nowych zasadach

Hodowla świń

Prezydent Andrzej Duda 28 września podpisał ustawę z 15 września zmieniającą ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Głównym celem nowelizacji  jest zapewnienie środków finansowych na realizację programu bioasekuracji mającego zapobiegać szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń w latach 2015-2018.

W związku ze zmianą, w 2017 r., sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, zaistniała potrzeba rozszerzenia obszaru, na którym realizowany jest program bioasekuracji. Tym samym określone dotychczas maksymalne limity wydatków z budżetu państwa na ten cel okazały się niewystarczające. Dlatego też ustawa ta  zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, tj. na wypłatę odszkodowań za zabite i poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania wyniesie po 21 520 000 zł rocznie w 2017 r. i 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat maksymalnie przeznaczone zostanie po 8 000 000 zł rocznie w 2017 r. i 2018 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP