Ochrona fungicydowa w zabiegu T-1

Prawidłowo wykonana ochrona fungicydowa przyczyni się do uzyskania dorodnego łanu pszenicy, fot. B. Jaśkiewicz

Plantacje zbożowe wiosną muszą być pod stałym nadzorem rolnika, aby mógł określić ewentualne występowanie chorób. Pierwszy wiosenny fungicydowy zabieg T-1 ma ogromne znaczenie, gdyż zapewnia roślinom dobry start w celu uzyskania wysokiego plonu. Dziś podpowiadamy, kiedy i czym wykonać pierwszy wiosenny zabieg fungicydowy w zbożach.

Zabieg T-1 powinien być wykonany w fazie BBCH 29-32 tj. od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka. Głównym celem zabiegu jest zwalczanie chorób podstawy źdźbła. Nie może być on pominięty (duży udział zbóż w strukturze zasiewów w gospodarstwie i duże nasilenie chorób), jego działanie widoczne jest pod koniec wegetacji. Jeśli nie był wykonany w terminie T-1 to na silnie porażonych plantacjach obserwujemy wyleganie i płonne białe kłosy świadczące o występowaniu choroby podstawy źdźbła.

Jednocześnie zabieg T-1 eliminuje grzyby występujące na liściach powodujące takie choroby jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdzę brunatną w pszenicy, pszenżycie i życie oraz plamistość siatkową liści w jęczmieniu. Jeśli na plantacji występuje duże nasilenie chorób liści, przekraczające dopuszczalne progi szkodliwości dla danej choroby, wskazane jest jak najszybsze wykonanie zabiegu, gdy tylko warunki atmosferyczne pozwolą wjazd na pole i umożliwią skuteczne działanie fungicydów. Warto zwrócić uwagę na informacje zawarte w etykiecie dotyczące temperatury stosowania środka.

Dla większości fungicydów optymalna temperatura aplikacji wynosi 12-20oC, ale niektóre substancje czynne jak: fenpropimorf z grupy morfolin, prochloraz z grupy imidazoli i proquinazid z grupy quinozololin mogą być zastosowane w niższych temperaturach. Jeśli rolnik stwierdzi, że plantacja jest zagrożona przez jeden, dwa grzyby chorobotwórcze wówczas może zastosować  fungicyd jednoskładnikowy, np. z grupy chemicznej triazole lub z innej grupy skutecznie zwalczającej istniejące zagrożenie.

Najczęściej taka możliwość występuje jeśli do siewu zastosowaliśmy zaprawiony kwalifikowany materiał siewny. Zastosowana w zaprawie substancja czynna opóźnia porażenie liści przez grzyba zwalczanego w zabiegu T-1. W przypadku dużego nasilenia chorób wskazane jest zastosować preparaty kompleksowe, czyli zarejestrowane do zwalczania pełnego spektrum chorób, które zagrażają uprawom zbóż na wiosnę.

Poniżej podano mieszaniny fabryczne substancji czynnych, które działają w pszenicy ozimej przeciwko chorobom podstawy źdźbła (łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni) oraz patogenom atakującym w pierwszej kolejności liście  (mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew pszenicy (objawy występują na liściach), brunatna plamistość liści):

 • protiokonazol, bifaksen, np. Aviator Xpro 225,
 • protiokonazol, bifaksen, spiroksamina, np. Boogie Xpro 400 EC
 • protiokonazol, spiroksamina, np. Proline Max 460 EC
 • epkoksykonazol i krezoksym metylu, fenpropimorf, np. Juwel TT 483 SE;
 • epkoksykonazol i krezoksym metylu, np.: w preparatach: Allegro 250 EC
 • piraklostrobina, epoksykonazol, np. Opera Max 147,5 SE
 • epoksykonazol, metkonazol, np. Osiris 65 EC;
 • epoksykonazol, metrafenon, np. Ceando 183 SC
 • fluksapyroksad, epoksykonazol, np. Secardo XE 125 EC;
 • fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina, np. Adexar Plus
 • tiofanat metylowy, epoksykonazol, np. Epofanat 497 S.C., Dultreks-Pro 497 SC
 • fenpropimorf, metrafenon, epoksykonazol, np. Capalo 337,5 SE
 • prochloraz, tebukonazolu i proquinazidu, np.Tarot 200 EC+Zamir 400EW, Talian 200EC+Zamir 400 EW, Unicorn+Zamir 400 EW

Substancja czynna tiofanat metylowy, epoksykonazol zawarta w preparacie Epofanat 497 SC,  Dultreks-Pro 497 S.C. zarejestrowana jest do zwalczania chorób grzybowych liści, natomiast nie niszczy chorób podstawy źdźbła (łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni).

Substancja czynna cyprodynil zawarta w preparacie Unix 75 WG i tiofanat metylu w preparacie Topsin M 500 SC zarejestrowane są do zwalczania wymienionych chorób i należą do preparatów jednoskładnikowych.

Jeśli na plantacji obserwuje się duże nasilenie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni lub innych chorób, środek należy zastosować w górnej zarejestrowanej dawce.

>>>Plamistość siatkowa jęczmienia – fungicydy w terminie T-1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności