W ocenie Copa – Cogeca: przyszłość żywienia i rolnictwa

W odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości żywienia i rolnictwa opublikowanego na początku tygodnia, Copa i Cogeca zorganizowały konferencję prasową w celu skomentowania zaproponowanych rozwiązań. Organizacje zgodziły się co do tego, że propozycja Komisji jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac. Konieczne jednak wydają się gwarancje w zakresie konkretnych uproszczeń dla rolników, uniknięcia renacjonalizacji WPR oraz silnego budżetu. Pułap budżetu zdaniem Copa – Cogeca  powinien zostać podniesiony powyżej 1% Dochodu Narodowego Brutto, aby zapewnić odpowiednie finansowanie wyzwań, z którymi zmierzy się UE.

Stanowisko to jest odpowiedzią na wypowiedź Komisarza Phila Hogana, który komentując komunikat na początku tygodnia w Brukseli powiedział, że chodzi raczej o „ewolucję niż rewolucję” WPR. Podkreślił również ambicje środowiskowe proponowanych zmian. Komisja uważa, że rozwiązania uniwersalne nie sprawdziły się. Dlatego zaproponowano nowy model realizacji. To państwa członkowskie będą decydowały w jaki sposób osiągną cele środowiskowe i klimatyczne, a także jakie praktyki i kontrole są najodpowiedniejsze dla ich regionu.

– Potrzebujemy na przyszłość silnej i konkurencyjnej WPR, z jednakowymi i prostymi zasadami jej stosowania w całej UE. Dobrą wiadomością jest propozycja Komisarza dotycząca utrzymania obu filarów WPR, płatności bezpośrednich w pierwszym filarze bez współfinansowania. To pomoże rolnikom w ustabilizowaniu dochodów. Sprzeciwiamy się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności sugerowanym przez Komisję. Cieszymy się, że w swoim Komunikacie Komisja kładzie nacisk na rolnictwo inteligentne oraz na środki zarządzania ryzykiem. Wnioskowaliśmy o to i cieszymy się, że będziemy mogli obserwować jak potoczy się sytuacja. Jednak Copa i Cogeca są zdania, że narzędzia zarządzania ryzykiem muszą utrzymać dobrowolny charakter dla producentów i pozostać w drugim filarze WPR. Cieszymy się również z utrzymania sieci bezpieczeństwa na rynku, na które w przyszłości powinno się kłaść większy nacisk –powiedział w trakcie konferencji  Joachim Rukwied, przewodniczący Copa.

Natomiast Thomas Magnusson , przewodniczący Cogeca podkreślił znaczenie narzędzi środowiskowych w WPR, które poprawią zrównoważoność i różnorodność biologiczną. Zdaniem przewodniczącego Cogeca  pozytywnym elementem jest silny filar rozwoju obszarów wiejskich, który zapewni ich witalność. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest kwestią o podstawowym znaczeniu. Rolnicy i spółdzielnie potrzebują go, aby korzystać z postępów technologicznych, takich jak rolnictwo inteligentne czy odnowa pokoleń.

Cieszymy się, że w komunikacie Komisji podkreślono rolę napędzania inwestycji, aby podnieść wkład naszego sektora w biogospodarkę oraz w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz aby zapewnić dostęp do nowych technologii i cyfryzacji. Pozytywnym aspektem pozostaje także kwestia badań i innowacji oraz usług doradczych napędzanych przez potrzeby rolników. Są to ważne narzędzia, które wspierają nasz sektor w realizacji stojących przed nim  celów. Wreszcie, konieczne jest utrzymanie w WPR systemu zachęcającego rolników do wstępowania do spółdzielni rolniczych, dzięki czemu ich pozycja w łańcuchu żywności poprawia się,. W komunikacie powinno się położyć większy nacisk na tę kluczową kwestię – podsumowuje Magnusson.

Źródło: Copa – Cogeca