Obszary ONW na starych zasadach

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o poparcie wniosków Irlandii i Austrii o utrzymanie dotychczasowych kryteriów wyznaczania obszarów ONW do końca perspektywy 2020 r. na forum Komisji Rady Europejskiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez konieczności ich zmian od 2018 r. 

Według  samorządu rolniczego  nowe zaproponowane kryteria wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach naturalnych (ONW) w okresie 2018-2020, oparte wyłącznie na kryteriach biofizycznych z odejściem od kryteriów społeczno-ekonomicznych wpłyną niekorzystnie na strukturę demograficzną obszarów wiejskich.

Ważne jest zapewnienie ciągłości użytkowania gruntów rolnych i zachowanie witalności obszarów wiejskich, w tym utrzymanie miejsc pracy i utrzymanie mieszkańców na obszarach wiejskich. Prowadzenie produkcji rolniczej na obszarach ONW ma pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, ale zapewnia tworzenie wartości dodanej, co oznacza nie tylko wspieranie produkcji, ale również wsparcie dla przetwórstwa i rynków regionalnych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Źródło: KRIR