Obowiązkowy VAT od unijnej pomocy dla producentów warzyw i owoców

Resort finansów po raz kolejny podkreśla: rolnicy, korzystający z unijnego wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, którzy przekazują w jego ramach swoje produkty na cele charytatywne, są zobowiązani do odprowadzenia podatku VAT z tego tytułu.

Już od jakiegoś czasu trwa korespondencja pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i resortem finansów dotycząca opodatkowania unijnego wsparcia finansowego dla producentów niektórych owoców i warzyw, którzy przekazują swoje produkty na cele charytatywne.

W czym tkwi problem? Producenci niektórych owoców i warzyw otrzymują wsparcie ze względu na straty poniesione w wyniku rosyjskiego embargo. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest zlikwidowanie tych owoców lub warzyw w celu wycofania ich z rynku lub oddanie na cele charytatywne. I wszystko by było w porządku, gdyby nie to, ze w tym drugim przypadku pieniądze, które otrzymują rolnicy są obłożone podatkiem VAT, a w pierwszym z tego podatku są zwolnione. Mówiąc prościej – ci, którzy owoce i warzywa likwidują, dostają pełne dopłaty, a inni, którzy chcąc pomóc, przekazują je na cele charytatywne, muszą za to płacić (dostają dopłaty pomniejszone o kwotę podatku).

Jak tłumaczy tę sytuację resort finansów? Otóż, według ministerstwa, sytuacja, gdy owoce i warzywa są przekazywane, a za to producent otrzymuje zapłatę (w tym przypadku unijne wsparcie) obowiązuje go zapłata podatku VAT.

W Unii Europejskiej, przekazując żywność na cele charytatywne, według raportu firmy audytorskiej, na który powołuje się KRIR, zaleca się, aby wysokość podatku VAT była obliczana na stosunkowo niskim poziomie a nawet bliskim zeru. Jednak minister finansów podkreśla, że „przekazany raport dotyczy darowizn żywności (a więc ze swojej natury czynności nieodpłatnych), za które darczyńcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia w tym także w postaci szeroko rozumianego wsparcia czy rekompensat”. A w tej sytuacji rolnicy otrzymują unijną pomoc, co w rozumieniu resortu finansów jest jednoznaczne z wynagrodzeniem za przekazane produkty. Dlatego też nie można ich zwolnić z płacenia podatku.

W związku z powyższym, rolnicy wciąż będą płacić podatek VAT od przekazywanych owoców i warzyw, na które dostają wsparcie. Stawki są naliczane następująco: 5% stawki podatku VAT w przypadku dostawy np. ogórków, pomidorów, marchwi, cebuli, ziemniaków (PKWiU 01.13) oraz jabłek, gruszek, śliwek, wiśni i czereśni (PKWiU 01.24) – na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 1 i 4 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Jedynie rolnicy ryczałtowi nie będą płacić – korzystają oni ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Źródło: KRIR