Obniżone prognozy zbioru rzepaku

Perspektywy dla zbiorów rzepaku w UE w sezonie 2011/12 wyglądają coraz bardziej pesymistycznie. Oil World po raz kolejny obniżył prognozy produkcji tym razem do 18,9 mln ton (przed miesiącem było to 19,5 mln ton), czyli najmniej od 4 lat. Największe straty spodziewane są u największych producentów Niemiec oraz Francji, chociaż dotknęły również Wielką Brytanię, Polskę i Danię.

W Niemczech zbiory rzepaku prognozowane są w obecnej chwili na poziomie około 4,7 mln ton (5,8 mln ton sezon wcześniej), natomiast we Francji przewiduje się 4,7 mln ton (4,8 mln ton sezon wcześniej). W Wielkiej Brytanii Oil World prognozuje około 2,3 mln ton (2,2 mln ton sezon wcześniej), a w Polsce 1,8 mln ton (prawie 2,1 mln ton sezon wcześniej). Prawdopodobnie Czechy zbiorą 1,05 mln ton rzepaku, czyli podobnie jak rok wcześniej. Niewykluczone, że zbiory rzepaku w Unii będą jeszcze bardziej okrojone, nawet do około 18,5 mln ton, bowiem francuski rząd zmniejszył prognozy nawet do 4,4 mln ton. Ponadto handlowcy prognozuję większe redukcje dla Wielkiej Brytanii i Polski niż zakłada Oil World. Prawdopodobnie podaż rzepaku w sezonie 2011/12 będzie o 5 mln ton mniejsza niż popyt, trudno będzie zaspokoić popyt na olej i śrutę rzepakową. Ze względu na niedobory światowe tylko częściowo zapotrzebowanie może być zaspokojone importem. Import rzepaku w sezonie 2011/12 do UE prognozowany jest na 3,1 mln ton, czyli 0,6 mln ton więcej niż sezon wcześniej. Ukraina i Australia będą największymi dostawcami rzepaku do Europy (dostarczą odpowiednio 1,45 mln ton oraz 1 mln ton). Niewykluczone, że import zbliży się do rekordowego 3,24 mln ton osiągniętego w sezonie 2008/09. Większy eksport możliwy jest z Rosji oraz Kanady.
Spadek podaży będzie skutkować największym od 3 lat spadkiem przerobu do 21,3 mln ton wobec 22,5 mln ton rok wcześniej. Spadek przerobu zaowocuje mniejszą produkcją oleju rzepakowego i prawdopodobnie wzrostem jego importu z Europy Wschodniej i Kanady. Przemysł biodiesla stanie wobec trudności surowcowych i może częściowo skierować popyt zwłaszcza na olej sojowy i palmowy. Oczekiwany jest też wzrost importu biodiesla z Argentyny, Indonezji i Singapuru.
Tabela. Bilans rzepaku UE (mln ton)

09/10

10/11p

11/12p

zmiana w %

zapasy początkowe

Produkcja

Import *

z Ukrainy

z innych WNP

z Kanady

z Australii

PODAŻ

Eksport *

Przerób

inne użycie

POPYT

zapasy końcowe

1,55

21,73

2,18

1,42

0,30

0,10

0,31

25,46

0,16

22,92

0,86

23,94

1,53

1,53

20,56

2,50

1,25

0,08

0,24

0,90

24,59

0,21

22,31

0,87

23,39

1,20

1,20

18,91

3,10

1,45

0,40

0,20

1,00

23,21

0,12

21,30

0,80

22,22

0,99

-21,6

-8,0

24,0

16,0

400,0

-16,7

11,1

-5,6

-42,9

-4,5

-8,0

-5,0

-17,5

Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE, sezon od lipca do czerwca.