Obniżone prognozy zbiorów zbóż

W ostatnim raporcie francuska firma analityczna Strategie Grains obniżyła prognozę zbiorów zbóż w UE w bieżącym sezonie z wcześniejszych 281 mln ton do 277,5 mln ton (czyli o 5,3%). Jest to co prawda poziom produkcji niższy w porównaniu z poprzednim sezonem, w którym zebrano 293 mln ton ziarna zbóż, nadal jednak należy go uznać za stosunkowo wysoki.

W najmniejszym stopniu skorygowano prognozę zbiorów pszenicy miękkiej – o 1% do 128,2 mln ton (129,8 mln ton w poprzednim sezonie). Prognoza unijnego bilansu pszenicy wskazuje na jego zrównoważenie, nie ma nadmiernej podaży, ani zagrożenia niedoborem. Dzięki nadal wysokiej produkcji (w wysokości 128,2 mln ton) i zapasom początkowym (14,2 mln ton) Unia będzie w stanie utrzymać dobre wyniki w eksporcie pszenicy. Sprzedaż poza granice ugrupowania prognozowana jest na poziomie tylko nieznacznie niższym w stosunku do ubiegłego sezonu (tj. 18,7 mln ton). Obniżą się zapasy na koniec sezonu – do 11,3 mln ton.

Prognoza bilansu pszenicy miękkiej w UE, w mln ton

2009/10

2010/’11 (prognoza z lipca br.)

2010/’11 (prognoza z sierpnia br.)

Zapasy początkowe

19,2

14,7

14,2

Produkcja

129,8

129,5

128,2

Import

3,2

3,1

1,9

Zapotrzebowanie wewnętrzne

119,2

117,2

114,3

Eksport

18,8

15,8

18,7

Zapasy końcowe

w tym: interwencyjne

14,2

0,4

14,3

0,4

11,3

0,4

Źródło: Strategie Grains, prognoza z pierwszej połowy sierpnia br.

Zbiory jęczmienia w UE prognozowane są na 53 mln ton (61,9 mln ton w poprzednim sezonie). Mniej będzie żyta – 8 mln ton (9,9 mln ton sezon wcześniej). Produkcja kukurydzy przewidywana jest na ubiegłorocznym poziomie – w wysokości 57 mln ton, podobnie jak zbiory pszenicy durum (8,3 mln ton).

Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton

2009/10

2010/’11 (prognoza z lipca br.)

2010/’11 (prognoza z sierpnia br.)

Pszenica miękka

129,8

129,5

128,2

Jęczmień

61,9

54,1

53,0

Kukurydza

57,2

58,1

57,0

Durum

8,3

8,3

8,4

Żyto

9,9

8

8

Pozostałe

25,9

23,1

23,0

Ogółem

293

281

277,5

Źródło: Strategie Grains, prognoza z pierwszej połowy sierpnia br.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Reuters