Obchody 100-lecia urodzin Prof. Sz. Pieniążka

27 grudnia 2013 roku przypada setna rocznica urodzin Profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka – twórcy nowoczesnego polskiego sadownictwa.

Z tej okazji w dniach 9–10 grudnia 2013 roku odbędzie się Konferencja Instytutu Ogrodnictwa w 100. rocznicę urodzin Profesora Szczepana A. Pieniążka pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. W pierwszym dniu Konferencji, 9 grudnia na Zamku Królewskim, odbędzie się Uroczysta Sesja „Profesor Szczepan A. Pieniążek – twórca nowoczesnego polskiego sadownictwa”, a w drugim dniu, 10 grudnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, Sesja Wdrożeniowa „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”.
Podczas Uroczystej Sesji poświęconej pamięci Profesora Szczepana A. Pieniążka obchody Jego setnych urodzin uświetnią wystąpienia wychowanków, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami o pracy, twórczości i życiu Profesora. Wśród gości honorowych obecna będzie córka Profesora – Emilia Mroczkowska, która przekaże informację o utworzeniu Kapituły Nagrody Naukowej im. Profesora Szczepana A. Pieniążka dla autorów wybitnych prac doktorskich z zakresu sadownictwa. Jednym z elementów Uroczystej Sesji będzie konferencja prasowa z udziałem dostojnych gości, patronów i partnerów Konferencji.
Uroczysta Sesja będzie imprezą zamkniętą z udziałem zaproszonych gości. Osoby zainteresowane najnowszymi wdrożeniami Instytutu Ogrodnictwa zapraszamy do uczestnictwa w Sesji Wdrożeniowej – „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa” 10 grudnia w Skierniewicach, podczas której pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa kontynuując dzieło Pioniera wdrażania nowoczesnych metod efektywnej produkcji, przedstawią najnowsze wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa. 
Szczegółowych informacji udziela Zakład Upowszechniania Nauki Instytutu Ogrodnictwa, tel. 512 382 502.

Wiadomości Rolnicze Polska objęły Uroczyste Obchody 100-lecia Urodzin Prof. dr. Szczepana A. Pieniążka połączone z Sesją Wdrożeniową – „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa” patronatem medialnym.
 

Prof. dr Szczepan Aleksander Pieniążek 1913–2008

Twórca nowoczesnego polskiego sadownictwa, znakomity uczony, biolog i sadownik o wielkim autorytecie międzynarodowym, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, założyciel i twórca Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w latach 1951–1983, wieloletni członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Pierwszy Przewodniczący Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych ,członek Francuskiej, Niemieckiej, Bułgarskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, Kawaler Krzyża Komandorskiego i Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Doktor Honoris Causa uczelni krajowych i zagranicznych, wychowawca wielu pokoleń sadowników, naukowców i praktyków, humanista, autor wielu prac naukowych, artykułów i książek akademickich przetłumaczonych na wiele języków.
W 1984 roku uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice.