O zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Prezydent Andrzej Duda podpisał 23 marca ustawę z dnia 11 marca o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Nowelizacja ta ma  na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) przede wszystkim w zakresie regulacji dotyczących sposobów wykorzystania środków funduszu leśnego.

  Uchwalona ustawa wprowadza do ustawy o lasach regulację stanowiącą, iż minister właściwy do spraw środowiska może podjąć działania zmierzające do opracowania narodowego programu leśnego, jako strategicznego programu rozwoju leśnictwa w Polsce. Wprowadzenie takiej normy ma pozwolić na stworzenie kompleksowego programu obejmującego wszystkie kwestie dotyczące spraw gospodarki leśnej w długookresowej perspektywie.

Ponadto wprowadza zmiany w przepisach ustawy o lasach w zakresie zasad gospodarki środkami funduszu leśnego. Zgodnie z nowymi regulacjami obecnie środki funduszu leśnego będą przeznaczane dla nadleśnictw nie tylko na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej  lecz również na zadania dotyczące administracji publicznej w zakresie leśnictwa. Ponadto środki funduszu leśnego będą mogły być przeznaczane na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej. Środki funduszu leśnego określone w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach będą również mogły być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej oraz na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych. Wreszcie środki funduszu leśnego określone w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach będą mogły być przeznaczane na: 1) działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej polegające na wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parków i tworzenie infrastruktury oraz 2) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Uchwalona ustawa wprowadza ponadto skorelowaną z powyższymi zmianami ustawy o lasach zmianę w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) poprzez wprowadzenie uzupełnienia, iż przychodami parków narodowych mogą być również środki funduszu leśnego określone w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach, przeznaczone na cele określone w art. 58 ust. 3 i 3a ustawy o lasach. Ponadto w ustawie o ochronie przyrody wprowadzone zostały zmiany w regulacjach dotyczących Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Ustawa wprowadza zasadę, iż Rada liczy od 20 do 40 członków. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, iż skład Rady ustala minister właściwy do spraw środowiska powołując członków Rady spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Ustawa wprowadza ponadto katalog okoliczności powodujących ustanie członkostwa w Radzie, określając przy tym, iż katalog ten ma zastosowanie również do członków Rady powołanych na podstawie przepisów dotychczasowych – informuje Kancelaria Prezydenta RP

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności