fbpx

O Zielonym Ładzie i neutralności klimatycznej europejskiego rolnictwa

Stowarzyszenie Agroekoton jest miejscem kreowania różnorodnych idei oraz sposobów ich wdrażania do praktyki rolniczej. Najważniejszy cel stowarzyszenia to łączenie potencjałów, koordynacja działań różnych środowisk i ich współpraca na rzecz innowacji i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Dr inż. Mirosław Korzeniowski – ekspert w dziedzinie rolnictwa zrównoważonego jest aktywnym cyklistą. Uważa, że jazda na rowerze, nie tylko pozwala na bezpośrednią obserwację otaczającego środowiska ale wymaga też stałego utrzymywania równowagi i może być przykładem zrównoważonego podejścia do wszelkich podejmowanych przez człowieka działań. Szczególnie bliskie jest mu wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju do praktyki rolniczej, co realizuje w Stowarzyszeniu Agroekoton, którego jest prezesem.

Samasz loteria - baner

Wyzwania jakie strategie Zielonego Ładu niosą dla europejskiego i polskiego rolnictwa przedstawiono podczas Pierwszej Konferencji Agroekoton, która odbyła się 7 grudnia 2021 r. w Puławach oraz na towarzyszącej jej konferencji prasowej.

Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i nasilenie procesów degradacji środowiska. Jego nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.

Priorytetowe wyzwania Zielonego Ładu

W krajach członkowskich UE wdrożonych musi zostać szereg zmian – mówił M. Korzeniowski, wskazując na najważniejsze z nich. Jednym z priorytetowych działań jest obniżenie zużycia pestycydów i związanego z nimi ryzyka o co najmniej 50 proc. Zgodnie ze zharmonizowanym wskaźnikiem ryzyka (z ang. Harmonised Risk Indicator) redukcja zużycia pestycydów w latach 2011–2018 wynosiła 17 proc. w krajach UE27, przy czym w naszym kraju – 22 proc. (aż o 5 proc. więcej).

W Polsce do 2020 r. zostało ponadto wycofanych ze stosowania aż 237 środków ochrony roślin. Warto zwrócić uwagę na niskie zużycie tych produktów w kraju w stosunku do innych państw UE. Prezes Stowarzyszenia Agroekoton podkreślał, że konieczne jest zintensyfikowanie krajowych działań na rzecz rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego, co ma pomóc polskim producentom w osiągnięciu kolejnego celu jakim jest zagospodarowanie 25 proc. gruntów rolnych na potrzeby rolnictwa ekologicznego. Najbliżej tego celu są obecnie Austria, Szwecja i Estonia. Większość rolnictwa w Polsce i UE27 nadal pozostaje w segmencie konwencjonalnym, który ewoluuje w stronę rolnictwa zrównoważonego. We wdrażaniu zasad Zielonego Ładu ma pomóc wspólna polityka rolna (WPR) – w pełni wspólnotowa polityka unijna, której nowe zadania i zasady mające obowiązywać od 2023 r. zostały już w większości ustalone. Znajdą się wśród nich: premie dla rolników za działania na rzecz środowiska (tzw. ekoschematy), zwiększenie produkcji integrowanej i ekologicznej, powiązanie płatności bezpośrednich z celami środowiskowymi, mniejsze kwoty na dopłaty bezpośrednie. 

Neutralność klimatyczna w rolnictwie

  1. Korzeniowski poruszył także kontrowersyjny temat radyklanych zmian w wielu obszarach gospodarek krajów UE, które mają nastąpić dzięki wdrożeniu serii dyrektyw „Fit for 55”. Zmiany w prawie unijnym doprowadzić mają do całkowitej neutralności klimatycznej wspólnoty do 2050 r. Pakiet klimatyczny zawiera też cele jakie mają zostać osiągnięte w krótszym czasie, do 2030 r. Są wśród nich m.in.: redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% (w odniesieniu do ich emisji w 1990 r.); zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 9 proc.; wzrost produkcji energii z OZE aż o 40 proc.; nowe krajowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach transportu, budownictwa i rolnictwa.

Zagadnienia poruszane na spotkaniach zorganizowanych przez Agroekoton były przedmiotem ożywionych dyskusji i eksperckich debat na temat kierunku polskiej produkcji rolniczej, jej przyszłości, perspektyw, wyzwań i sposobów rozwoju. Głos w panelach zabrali przedstawiciele komercyjnych firm, ośrodków naukowych, niezależni eksperci oraz ogrodnicy i rolnicy.

Praca u podstaw

Według M. Korzeniowskiego i uczestników konferencji do osiągnięcia celów Zielonego Ładu przyczyniają się: dbałość o regenerację gleby, w tym podnoszenie zawartości próchnicy, optymalizacja nawożenia oraz redukcja emisji dwutlenku węgla; zrównoważona ochrona;  zachowanie bioróżnorodności; wdrażanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, w tym systemów wspomagania decyzji. Ważne będzie włączenie nowych strategii UE i zasad WPR do kreowania rolnictwa przyjaznego środowisku. Warto też wykorzystywać atuty specyficzne dla polskiego rolnictwa, m.in.: dużą bioróżnorodność agrocenoz. Konieczne jest różnież bazowanie na osiągnięciach nauki i dobra współpraca na każdym etapie produkcji.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Agroekoton, które tworzy strefę współpracy na rzecz rolnictwa i wspiera rolników we wdrażaniu założeń Zielonego Ładu, powstało w październiku 2020 roku. Organizacja jest inicjatywą grupy osób z branży agro z wieloletnim, managerskim doświadczeniem na poziomie krajowym i międzynarodowym. Do partnerów stowarzyszenia należą wiodące gospodarstwa ogrodnicze i organizacje rolników z głównych rejonów produkcji ogrodniczej w Polsce – na Lubelszczyźnie, Sandomierszczyźnie i Mazowszu. Ważna grupa współpracowników to firmy innowacyjne i globalne koncerny z branży agro.

Panel dyskusyjny, fot. materiały prasowe    

Kluczowe projekty realizowane w sezonie 2021 Projekt Test Farms – we współpracy z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii

W ramach projektu Agroekoton, jako jedna z dwóch organizacji w Unii Europejskiej, kojarzy europejskie startupy z rolnikami w celu przetestowania innowacyjnych rozwiązań np. niechemicznych metod ochrony roślin czy technologii z obszaru Rolnictwa 4.0. Na koniec sezonu 2021 w trakcie badań są technologie 10 innowacyjnych firm z Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii i Polski.

Projekt Ogrodnictwo Zrównoważone Agroekoton – we współpracy z InHort Skierniewice, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz podmiotami komercyjnymi

We współpracujących gospodarstwach prowadzone są badania wdrożeniowe w kluczowych dla projektu obszarach – regeneracja gleby i optymalizacja nawożenia, zachowanie bioróżnorodności, zrównoważona ochrona upraw. Rozwijane są aktywności w ramach Rolnictwa 4.0 np. wykorzystanie dronów w sadach czy cyfrowe systemy wspomagania decyzji. Wszystkie projekty podlegają surowej ocenie współpracujących naukowców i rolników, którzy udostępniają swoje gospodarstwa dla prowadzenia testów.

Plany na sezon 2022

Zdaniem Moniki Witek, wiceprezes Stowarzyszenia, Agroekoton staje się centrum wiedzy o zielonych zmianach i innowacjach w ogrodnictwie i rolnictwie. Planowana jest jeszcze bliższa współpraca z partnerami w upowszechnieniu wiedzy o innowacjach i produkcji zrównoważonej. Środki finansowe, pozyskane ze źródeł publicznych oraz z własnej działalności statutowej, pozwolą na organizowanie konferencji czy prowadzenie kampanii komunikacyjnych w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Działania będą skierowane do branży agro, liderów opinii oraz konsumentów.

Baner Bayer Roundup
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.