O zbożach i zazielenianiu UE

Nowe szacunki dla produkcji zbóż w UE-27 na kampanie 2012/13 i 2013/14 opublikowane 14 grudnia przez Copa-Cogeca ukazały, że zbiory przerosły wszelkie oczekiwania, mimo niekorzystnych warunków pogodowych. Jednak ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność potrzeba dodatkowych instrumentów w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), która wejdzie w życie w 2014 r., aby UE mogła w pełni wykorzystać swój potencjał produkcyjny.

Copa-Cogeca zareagowała po tym, jak grupa robocza „Zboża” oceniła sytuację. Nowo wybrany przewodniczący grupy, Max Schulman z Finlandii powiedział: „Nasze ostatnie szacunki dotyczące zbiorów zbóż ukazują stabilną produkcję na poziomie 284 mln ton. Zbiory roślin oleistych w UE-27 osiągnęły poziom 27,99 mln ton, czyli spadły o 3,2% w stosunku do roku ubiegłego. Producenci ucierpieli z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych w tym roku. Doświadczyli suszy na południu oraz powodzi i mrozu w Europie środkowej i północnej. Niekorzystna pogoda wpłynęła również na przyszłoroczne zasiewy. Co więcej, producenci zmagają się w wysokimi kosztami produkcji, co znacznie obniża ich marże. Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność i wahania rynków pełne wykorzystanie unijnego potencjału produkcji jest kwestią kluczową”.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreślił: „Nowa WPR musi utrzymać unijną zdolność produkcyjną. Szacuje się, że nowe instrumenty zaproponowane przez Komisję w ramach reformy, mające na celu dalszą ekologizację WPR, ograniczą produkcję nawet o 3%, nie przysparzając przy tym żadnych korzyści środowiskowych. Dlatego też należy je poprawić. Instrumenty zazieleniające WPR muszą zapewnić zielony wzrost: czyli muszą to być instrumenty, które są korzystne dla środowiska a zarazem przyczyniają się do utrzymania zdolności produkcyjnej, wydajności i zatrudnienia. Najnowsze szacunki dotyczące dochodów rolników w UE-27 ukazują, że nie są one stabilne ze względu na wysokie koszty produkcji (energia, materiał siewny, nawozy). Dlatego też nie należy nakładać na rolników dodatkowych kosztownych regulacji i obowiązków. Ponadto rolnicy potrzebują wszechstronnego zestawu narzędzi technologicznych, które pozwolą im na złagodzenie skutków ataków szkodników i problemów związanych z innymi czynnikami”.

W czasie posiedzenia Max Schulman z Finlandii został wybrany na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej. Mike Hambly z UK i Guido Seedler z Niemiec będą przez kolejne dwa lata sprawować funkcje wiceprzewodniczących. Grupa omówiła swoje priorytety. Jednym z nich jest zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków dla producentów zbóż i roślin oleistych w nowej WPR.
Źródło: Copa-Cogeca