O ubezpieczeniach upraw w Senacie RP

W trakcie 38 Posiedzenia Senatu RP (29 – 30 marca) przedstawiciele wyższej izby naszego Parlamentu rozpatrzą projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Nowe rozwiązania zmierzają do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych dzięki ograniczeniu ryzyka utraty przez rolników przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wprowadzone zmiany umożliwiają ubezpieczenie upraw rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe) od pełnego pakietu albo od 1 lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie 65% w 2017 r.

Źródło: Senat RP