O sprzedaży bezpośredniej

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPC przekazała opracowaną wspólnie z rolnikami propozycję zasad sprzedaży bezpośredniej Jarosławowi Sachejko, przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapowiedział on, że po prawnej obróbce projekt ten będzie wniesiony do Laski Marszałkowskiej.

Poniżej prezentujemy treść wypracowanej przez ICPPC propozycji do ustawy o sprzedaży bezpośredniej.
 
Propozycje do Ustawy o Sprzedaży  Bezpośredniej 
1. Sprzedaż bezpośrednia, jako końcowe ogniwo produkcji i przetwarzania przez rolnika żywności jest NATURALNYM PRAWEM, które przysługuje mu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
1a. Działalność polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z własnej uprawy lub hodowli jest działalnością rolniczą. Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż przez rolnika żywności, którą sam wytworzył.
2. Sprzedaży bezpośredniej dokonywać może rolnik i każdy członek jego rodziny. W ramach sprzedaży bezpośredniej można sprzedawać produkty pochodzące z upraw i hodowli we własnym gospodarstwie oraz produkty przetworzone w gospodarstwie. 
2a) Mówiąc o produktach przetworzonych mówi się o produktach przetworzonych w sposób naturalny i tradycyjny bez dodatków chemicznych, mało i nisko przetworzonych.
2b) Gospodarz może sprzedawać również przy wykorzystaniu tzw. skrzynki zaufania (bez jego lub domownika stałej obecności).
3. Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona: 
a) w miejscu zamieszkania sprzedającego lub kupującego, w tym również w przydomowym sklepiku 
b) na wszystkich targowiskach/targach,
c) na festynach, wystawach, dożynkach, zlotach, koncertach i innych publicznych wydarzeniach 
d) w handlu obwoźnym 
e) wysyłkowo, wykorzystując do tego np. przez internet 
f) przy drogach stawiając prowizoryczne (nie trwałe) stoiska zbudowane np. z beli słomianych. 
4. Produkcja żywności do sprzedaży bezpośredniej może odbywać się w kuchni lub w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach gospodarskich (wyposażenie podstawowe bieżąca woda, zlew, odzież robocza) 
4a) za jakość produktów odpowiada rolnik. 
4b) na produkcie powinien być dokładny adres gospodarstwa/producenta.
4c) Rolnik zgłasza odpowiedniej instytucji (czy to sanepidu, czy inspekcji weterynarii), że podejmuje produkcję i przetwarzanie produktów, podając, w jakim zakresie, i przedkładając oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wyprodukowanych produktów. 
5. Kwota 50 000 zł przychodu w ramach sprzedaży bezpośredniej na rok – to kwota, którą rolnik może osiągać w ramach opłacanego podatku rolnego – wolna od podatku. Jest ona odpowiednia dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. 
5a) w ramach sprzedaży bezpośredniej rolnik prowadzi małą/nieuciążliwą rachunkowość (np. zapiski w zeszycie z ponumerowanymi stronami) dotyczącą zbiorów, stanu magazynowego, sprzedaży, aby móc na tej podstawie złożyć na koniec roku (raz w roku) oświadczenie do urzędu skarbowego o ewentualnym przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Od kwoty przychodu wyższej niż 50 000 zł rolnik będzie zobowiązany zapłacić obowiązujący podatek. 
6. Konsument ma prawo odwiedzić gospodarstwo po wcześniejszym umówieniu się, aby poznać lepiej gospodarzy i sposoby produkcji żywności na miejscu.
7. Rolnik sam decyduje, jak daleko od miejsca zamieszkania chce sprzedawać swoje produkty – bez limitu kilometrów/odległości od miejsca swojego gospodarstwa.
8. Sprzedaż bezpośrednia może odbywać się regularnie, sezonowo lub okazjonalnie – w zależności od rodzaju oraz wielkości produkcji i sprzedaży. 
 
Opracowanie:
Bogdan Chara, rolnik, gospodarstwo „Ekorab”, Jasień, woj. świętokrzyskie, Elżbieta Chara, rolniczka, gospodarstwo „Ekorab”, Jasień, woj. świętokrzyskie, Jadwiga Łopata-Wietrzna, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC, współdyrektorka  Międzynarodowj Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, woj. małopolskie,Jolanta Dal, rolniczka i radna, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie,Waldemar Dal, rolnika, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica, woj. podkarpackie, Paweł Kobielus, rolnik, gospodarstwo „Brzozowy Gaj”, woj. małopolskie, Grażyna Kobielus, rolniczka, gospodarstwo „Brzozowy Gaj”, woj. małopolskie,Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, prezes stowarzyszeniaEKOLAND o/Zachodniopomorski, woj, zachodniopomorskie,Józef Nowak, rolnik, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, woj, zachodniopomorskie, Dorota Staszewska, lekarz, członek stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, Elżbieta i Wojciech Pilch, gospodarstwo rolne produkujące sery w ramach MOL, woj.zachodniopomorskie.
 
Obi oba