O rolnictwie w międzynarodowym gronie – pod patronatem Wiadomości Rolniczych Polska

W dniach 3-4 października 2011 roku Województwo Zachodniopomorskie będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji pod nazwą Rolnictwo Ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki oraz Sekretariat Prezydencja Polski w UE. Wiadomości Rolnicze Polska są patronem medialnym konferencji.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do Szczecina przybędą przedstawiciele regionów partnerskich województwa zachodniopomorskiego z niemieckich krajów związkowych: Wolnego Kraju Bawaria, Brandenburgii, Meklemburgii Pomorza Przedniego (Niemcy), Skanii (Szwecja), Girondy, Loary Atlantyckiej (Francja), goście z Bułgarii oraz przedstawiciele wszystkich województw z Polski. Rolnicy z Zachodniopomorskiego wystąpią w ramach EKOLANDU, który jest największą organizacją zrzeszającą rolników prowadzących uprawy i hodowlę ekologiczną
w województwie zachodniopomorskim.
W ostatnich miesiącach rozpoczęła się europejska debata nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013, której ostateczny kształt bardzo interesuje naszych rolników w tym szczególnie rolników stosujących metody ekologiczne. Województwo zachodniopomorskie jest liderem pod względem powierzchni upraw już od kilku lat (blisko 100 tys. ha). W ostatnim roku stało się również liderem pod względem liczby zarejestrowanych gospodarstw (2400).
W stosunku do wszystkich użytków rolnych areał pod uprawami ekologicznymi zajmuje już ponad 12% gruntów i wyróżnia województwo na tle kraju, gdzie średni udział powierzchni takich gospodarstw nie przekracza 4%. W porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego, którego plony są znacznie wyższe, a co za tym i idzie opłacalność jest na wyższym poziomie istnieje konieczność utrzymania zwiększonych dopłat oraz dodatkowych form wsparcia w ramach istniejącej i przyszłej Polityki Rolnej, co będzie zapewne jednym z ważniejszych i bardziej burzliwych tematów obrad.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej szczególnie pod kątem propozycji i oczekiwań do uszczegółowienia Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w tym zakresie.
W programie przewidziano prezentację stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionach partnerskich województwa zachodniopomorskiego.
Podsumowaniem będzie wspólna dyskusja, która powinna przyczynić się do poznania różnych oczekiwań i wizji rozwoju rolnictwa ekologicznego, co z kolei powinno być pomocne przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Miejsce wydarzenia: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 oraz budynek ZUT, ul. Słowackiego 17.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Konferencji: Damiana Nowak, tel.: 91/44 10 203, mail:
rolnictwo@wzp.pl