O Rolnictwie 4.0 w Kamieniu Śląskim

O Rolnictwie 4.0 w Kamieniu Śląskim
Jerzy Koronczok założyciel firmy Agrocom Polska

Pojęcie Rolnictwo 4.0 oznacza nowy trend w produkcji rolnej w której zastosowanie mają najnowsze osiągnięcia techniczne i informatyczne dostępne dotychczas w branży wojskowej i przemyśle. O satelitach, dronach, sztucznej inteligencji i tematach pokrewnych, które tworzą nowoczesną produkcję rolną mówiono podczas konferencji naukowo–praktycznej zorganizowanej w Kamieniu Śląskim. Jej inicjatorem jest Jerzy Koronczok – założyciel spółki Agrocom Polska.

Od ponad 16 lat raz w roku w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Sanktuarium Św. Jacka) w Kamieniu Śląskim koło Opola ma miejsce spotkanie specjalistów branżowych, naukowców, rolników i dziennikarzy poświęcone najnowszym trendom w Precyzyjnym Rolnictwie. Organizatorem imprezy są Agrocom Polska, Claas Polska oraz platforma 365FarmNet. Podczas tegorocznej edycji konferencji, która odbyła się w dniach 28-31 stycznia 2019 r. wygłoszono ponad 40 prelekcji. Dotyczyły one nie tylko zagadnień związanych z zastosowaniem w produkcji rolnej technologii satelitarnych, ale także rozwiązań techniczno-informatycznych w szeroko pojętym Rolnictwie 4.0.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem platformy 365FarmNet, która dysponuje szeregiem informatycznych narzędzi do zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym opartych na technologiach cyfrowych. Posiadający własną chmurę niemiecki serwis oferuje także przechowywanie obszernych zasobów danych pochodzących z gospodarstwa i jego otoczenia ekonomiczno-rynkowego.

Big Data w rolnictwie

Podczas spotkania w Kamieniu Śląskim poruszono problematykę cyfryzacji rolnictwa w tym zagadnień Big Data. To ostatnie pojęcie odnosi się do bogatego zasobu informacji przechowywanych na dyskach lub w chmurze, które pochodzą z różnego rodzaju czujników (sensorów) umieszczonych na polach, maszynach lub zwierzętach, satelitów, dronów, wszelakich serwisów informacyjnych czy też są generowane przez użytkowników specjalistycznego oprogramowania do zarządzania produkcją w gospodarstwie. Ekstremalnie duże bazy danych (Big Data) zawierają bogate zasoby informacji z których tylko część jest przydatna. Ważnym krokiem w cyfryzacji rolnictwa jest denetyzacja (ang. „big data analysis”) polegająca na poszukiwaniu określonych wzorów i korelacji, pozwalających wyjaśniać zjawiska do tej pory trudne do zinterpretowania.

dr hab. inż. Jacek Reiner przedstawił perspektywy i możliwości zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w rolnictwie

 

Jak podkreśla jeden z prelegentów – dr hab. inż. Jacek Reiner z Politechniki Wrocławskiej obecne rozwiązania techniczne oferują łatwość pozyskiwania danych, których jest coraz więcej. Jednakże jest ich za dużo i na stan obecny nie wiadomo co z nimi zrobić. Przemysł komputerowy dostarcza komputery mające coraz to większe możliwości obliczeniowe i pamięciowe jednakże brakuje programów obliczeniowych, które radziłyby sobie skutecznie z bardzo dużym zasobem danych. O tym problemie mówił także obecny na konferencji, reprezentujący firmę Claas Klaus – Herbert Rolf, który stwierdził, że brak skutecznych narzędzi do tworzenia Smart Data, czyli przetworzonych i przeanalizowanych danych pozbawionych wszystkiego co nie jest istotne jest największą bolączką dla twórców i administratorów platform informatycznych zawierających oprogramowania wspomagające zarządzanie gospodarstwem. Jednakże jak podkreśla naukowiec z Politechniki Wrocławskiej duże możliwości w rozwiązaniu problemu Big Data oferują narzędzia informatyczne oparte na sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), która wykorzystuje sieci neuronowe (struktury matematyczne w programach komputerowych wykonujące obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez elementy zwane sztucznymi neuronami). Modele i algorytmy oparte na strukturach sztucznej inteligencji oferują inne podejście do analizy ogromnych ilości danych a następnie wyciąganiu wniosków, tworzeniu opracowań czy symulacji zmian i trendów zjawisk. Tworzeniem takich narzędzi zajmują się tzw. badacze danych (data scientist), którzy są specjalistami od pozyskiwania, analizowania, segmentowania i interpretowania informacji, jakie znajdują się w zasobach Big Data.

Sztuczna inteligencja w rolnictwie

Narzędzia sztucznej inteligencji coraz częściej są wykorzystywane w branży rolno-spożywczej. Jednym z przykładów zastosowań artificial intelligence (AI) są specjalistyczne oprogramowania analizujące obrazy z kamer 3D na podstawie których dokonywana jest selekcja i ocena jakości nasion, owoców i warzyw. Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję mają dużą perspektywę w systemach monitorujących kondycję i stan zdrowotny zwierząt hodowlanych. Całkiem niedawno na rynku pojawiły się inteligentne rozwiązania oparte na systemach rozpoznawania twarzy, które dokonując analizy zachowań zwierząt w stadzie wykrywają anomalia i wskazują potencjalnie chore sztuki. O tych rozwiązaniach mówiono podczas konferencji w Kamieniu Śląskim.

Autor: dr inż. Jacek Skudlarski