O roli młodych ludzi w rozwoju polskiej wsi

Katedra Socjologii Zmiany Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pod tytułem „Młodzi mieszkańcy wsi o sobie i swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnych” organizuje konkurs  na najciekawszy opis doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz swojego środowiska.

Celem konkursu, który skierowany jest do młodych mieszkańców wsi w wieku 20-40 lat, jest uzyskanie i upowszechnianie wiedzy o działaniach młodych mieszkańców wsi na rzecz społeczności lokalnych. Zgłaszane opisy będą cennym materiałem do naukowych analiz na temat roli młodych ludzi w rozwoju polskiej wsi.

Realizowany  jest ona w ramach projektu badawczego „Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS6/04574.

Na autorów najciekawszych prac  czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Opisy do 10 stron należy przesyłać do 22.05.2017 na adres: imatysiak@aps.edu.pl.

Źródło: APS