O przyszłości polskiego rolnictwa

W dniach 4-5 listopada 2010 r. w Sali Kongresowej w Warszawie odbywa się Krajowy Zjazd Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Przedstawiciele rolników z całego kraju zebrali się w Warszawie, aby debatować o perspektywach polskiego rolnictwa oraz jego aktualnej kondycji.

Krajowe Zjazdy Delegatów RKiOR odbywają się regularnie co pięć lat i stanowią najważniejszą platformę dyskusji o szansach oraz zagrożeniach dla polskiego rolnictwa. Tegoroczny zjazd odbywa się w Warszawie, w Sali Kongresowej PKiN w dniach 4-5 listopada. Weźmie w nim udział tysiąc pięciuset przedstawicieli środowiska rolniczego – delegaci kółek i organizacji rolniczych, przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, posłowie i senatorowie, naukowcy, szefowie agencji rządowych, prezesi i przedstawiciele firm sektora rolno – spożywczego oraz reprezentanci zagranicznych organizacji rolniczych.