O przyszłości hodowli owiec w UE

Copa i Cogeca są zadowolone z wniosków unijnego forum mięsa owiec na temat przyszłości sektora, które zostały przedstawione  14 października  w Brukseli. Mają one na celu zapewnienie producentom możliwości prowadzenia rentownej produkcji w przyszłości.

Copa i Cogeca są zdania, że należy podnieść dochody producentów owiec w UE, które są niezwykle niskie, zwłaszcza w kontekście bardzo ważnej roli środowiskowej tego rodzaju hodowli, gdyż owce są wypasane na 70% obszarów z ograniczeniami naturalnymi. Sektor ten ma duże znaczenie dla stymulacji gospodarki obszarów wiejskich, a także dla wzrostu i zatrudnienia w rejonach, gdzie często brakuje alternatywnych miejsc pracy. Zalecenia przedstawione przez przewodniczącego forum, Johna Bryana, odnoszą się do aktualnych wyzwań oraz przyszłych możliwości.

Producenci owiec potrzebują zrównoważonych dochodów, większej przejrzystości na rynku i zgłaszania cen. Należy również przyciągnąć młodych do sektora, między innymi poprzez podniesienie wsparcia dostępnego w ramach ukierunkowanych środków programów rozwoju obszarów wiejskich. Jesteśmy pewni, że wiele z zaproponowanych dzisiaj rozwiązań, w tym środki promocji, zdecydowane wsparcie UE, przejrzystość rynkowa, zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym itd. przyczyni się do osiągnięcia tych celów. Tablica wskaźników dla sektora mięsa owiec jest dobrym rozwiązaniem, należy jednak ją uzupełnić, a mianowicie owce powinny zostać dodane do obserwatorium rynku mięsa. Naszym zdaniem sposobem na zwiększenie konsumpcji jest opracowywanie nowych, innowacyjnych produktów i prostych do przygotowania przepisów oraz sprawienie, aby jedzenie mięsa stało się atrakcyjne dla młodych ludzi. Potrzebujemy środków, dzięki którym będziemy mogli wytwarzać produkty o stałej jakości. Jagnięcina jest bardzo ważnym źródłem minerałów i witamin (wit. B6 i B12). Konsumenci muszą się o tym dowiedzieć. Dlatego też zainicjowaliśmy kampanię na rzecz branży hodowlanej (#livestockcounts) – by zwrócić uwagę na różnorakie korzyści, jakie ten sektor przynosi. Co więcej, trzeba ograniczyć biurokrację i obciążenia administracyjne, gdyż krępują one innowacje. Wierzymy, że komisarz uwzględni nasze zalecenia w swoich planach politycznych dla sektora owiec. Chcielibyśmy także zapoznać się z harmonogramem realizacji tych zaleceń – Charles Sercombe, przewodniczący grupy roboczej „Owce” Copa i Cogeca.

Forum powstało z inicjatywy komisarza ds. rolnictwa, Phila Hogana. Zorganizowano cztery spotkania, podczas których Komisja Europejska prowadziła intensywne dyskusje z zainteresowanymi stronami.

Źródło: COPA/COGECA