O PROW 2014-2020 w Gołotczyźnie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w ubiegłym tygodniu w spotkaniu informacyjnym pn. „PROW 2014 – 2020 a działania podejmowane przez szkoły rolnicze”, które odbyło się w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

Oprócz zaproszonych gości brali w nim udział również rolnicy z okolicznych gmin i młodzież kształcąca się w zawodach rolniczych.
Wiceminister Tadeusz Nalewajk zwrócił uwagę na rozwiązania przyjęte w nowym PROW 2014-2020, które powiązane są z nowym systemem płatności bezpośrednich. Podkreślił, że pomoc została ukierunkowana na rolnika aktywnego, że przewidziane zostały działania skierowane do małych gospodarstw, a ogólnym priorytetem jest włączenie jak największej liczby gospodarstw w mechanizmy rynkowe, dzięki czemu uzyskają one stabilne podstawy rozwoju.
Młodzi rolnicy zostali zapewnieni o możliwości pozyskania premii dla rozpoczynających prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz refundacji inwestycji.

MRiRW