O problemach polskiego rolnictwa

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich 3 listopada w godzinach 11:30-14:00 w sali 152 w gmachu głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodległości 162 organizuje  seminarium inaugurujące nowy projekt badawczy pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Jak ustaliliśmy w ramach projektu analizie zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia, dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi rolniczej, struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz kwestie dochodowe), handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi oraz Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020. Wnioski zostaną opublikowane w formie ekspertyzy, której wydanie planowane jest na II kwartał 2018 rok.

– Wyniki każdego z etapów projektu badawczego zostaną przedstawione podczas cyklu seminariów naukowych z udziałem autorów poszczególnych części przygotowywanej ekspertyzy. Pierwsze z nich odbędzie się 3 w najbliższy piątek  i będzie obejmować dwie części prowadzonego badania: „Uwagi o polskim handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi”, które przedstawi dr Janusz Rowiński oraz „Struktura agrarna w Polsce w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”, autorstwa doc. dra hab. Arkadiusza Sadowskiego – informuje EFRWP.

Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w formie opracowania, którego wydanie planowane jest na II kwartał 2018 rok.

Projekt badawczy pt. “Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” realizowany jest przez Fundację EFRWP w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich.

Źródło: EFRWP