O polsko-chińskich kontaktach handlowych

Chiny są bardzo atrakcyjnym kierunkiem eksportu dla polskich produktów rolno-spożywczych. Dlatego dobra współpraca pomiędzy rządami i wybranymi resortami obu krajów, ale też organizacjami branżowymi jest niezwykle ważna – w końcu od tego trzeba zacząć. W związku z tym w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami z Chin, ministerstwa rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

31 października z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami chińskiej delegacji z organizacji China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA) oraz przedstawicielami ministerstwa rolnictwa i Głównego Inspektoratu Weterynarii. Głównym tematem wizyty były polsko–chińskie kontakty handlowe, zasady współpracy pomiędzy naszymi państwami oraz możliwości dalszego ich rozwoju.

Na miejscu prezes UPEMI Wiesław Różański przedstawił cel wizyty w Polsce, a Liu Xiao Hui dyrektor China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association zaprezentował działalność organizacji. Delegacja została podjęta przez zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii, Krzysztofa Jażdżewskiego, który omówił aktualną sytuację w zakresie ASF i sposoby zwalczania choroby oraz zrelacjonował obecną współpracę z przedstawicielami chińskiego rządu w tym zakresie. Dodatkowo, przedstawił on aktualne relacje w ramach handlu między Polską a Chińską Republiką Ludową. Pozytywnie ocenił współpracę z organizacjami branżowymi w sprawach ważnych zarówno w zakresie zwalczania chorób, jak i współpracy międzynarodowej. Przedstawione przez stronę polską informacje będą podstawą lepszej oceny sytuacji epizootycznej w Polsce, co może niewątpliwie mieć wpływ na przyspieszenie prac nad możliwością uznania regionalizacji przy eksporcie mięsa wieprzowego.

Przedstawiciele obu organizacji zapewnili o chęci wzajemnej, przyszłej współpracy i utrzymania komunikacji oraz wymiany poglądów w zakresie przemysłu spożywczego, a także rozwoju handlu pomiędzy krajami. Miejmy nadzieję, że nic tej współpracy nie zakłóci, szczególnie, że rynek chiński jest niezwykle chłonny i perspektywiczny dla polskiego eksportu.

Źródło: UPEMI