O paszach rzepakowych w Balicach

2 marca br. w Balicach koło Krakowa odbyła się konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju we współpracy z Instytutem Zootechniki i Polskim Związkiem Producentów Pasz. Wśród ponad 110 uczestników znaleźli się hodowcy zwierząt, doradcy z ODR-ów, przedstawiciele firm paszowych i olejarskich, świata nauki i mediów.”

Referaty na temat pasz rzepakowych w żywieniu zwierząt wygłosili eksperci z Instytutu Zootechniki: prof. dr hab. Franciszek Brzóska (bilans białka dla zwierząt w kraju), prof. dr hab. Juliusz Strzetelski (przeżuwacze), prof. dr hab. Ewa Hanczakowska (trzoda), prof. dr hab. Jerzy Koreleski (drób). Zastosowanie śruty rzepakowej w praktyce w hodowli bydła mlecznego w oparciu o system INRA w OHZ Osięciny omówił dr inż. Zbigniew Lach, natomiast dr inż. Marian Kamyczek przedstawił m.in. doświadczenia niemieckie żywienia świń paszami pochodnymi rzepaku. W części inauguracyjnej wystąpił także dr Andrzej Borowski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezes PSPO dr inż. Roman Rybacki. Wszystkie prezentacje i referaty zamieszczone są na www.paszerzepakowe.pl .

Podczas konferencji uroczyście podpisano porozumienia o współpracy PSPO z:
– Polskim Związkiem Producentów Pasz
– Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka
– Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS”
Współpraca będzie stanowić wkład w zrównoważony rozwój produkcji i przetwórstwa nasion rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w krajowej hodowli pasz rzepakowych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję jako pierwsi obejrzeć film pt. “Pasze rzepakowe w żywieniu krów” z udziałem prof. dr hab. Zygmunta Macieja Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr inż. Zbigniewa Lacha z OHZ Osięciny. Film pokazuje wyniki stosowania pasz rzepakowych w żywieniu krów uzyskujących najlepsze wydajności mleczne w kraju. Film można oglądać na www.paszerzepakowe.pl. Dedykowana śrucie i makuchowi rzepakowemu strona została uruchomiona również 2 marca. Uczestnicy konferencji uzyskali możliwość sprawdzenia zdobytej na konferencji wiedzy w interaktywnym teście na stronie www. Wspomniane wyżej działania wpisują się w kampanię budowania świadomości walorów śruty i makuchu rzepakowego prowadzoną przez PSPO, która uroczyście rozpoczęła się właśnie 2 marca w Balicach.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji, którą poprowadził prezes Polskiego Związku Producentów Pasz Józef Śliwa. W jej trakcie wyłoniły się wnioski:
– w związku z dynamicznym rozwojem produkcji rzepaku i wzrostem przerobu nasion dla potrzeb biopaliw podaż pasz rzepakowych na rynku będzie wzrastać
– postęp hodowlany spowodował dostępność surowca paszowego o znacznie ulepszonych właściwościach niż 20, 30 lat temu – uprawiamy wyłącznie odmiany rzepaku podwójnie ulepszone tzw. 00, o niskiej zawartości glukozynolanów i wyeliminowanym kwasem erukowym
– badania w kierunku odmian żółtonasiennych rzepaku sprzyjają dalszej obniżce glukozynolanów
– zużycia pasz rzepakowych w kraju wzrasta, jednak eksport stanowi obecnie ok. 40% produkcji tych pasz
– mimo że produkcja zwierząt w Polsce nie jest możliwa bez importowanej śruty sojowej to jednak udział pasz rzepakowych w bilansie białka dla zwierząt w kraju może być większy, jak dotąd nie wykorzystujemy zalecanych poziomów śruty i makuchu w dawkach pokarmowych dla zwierząt, zwłaszcza dla bydła i trzody
– pasze rzepakowe są znacznie tańszym źródłem białka niż śruta sojowa, niezbędny jest jednak wzrost świadomości ich walorów
– przy zastosowaniu pasz rzepakowych niezbędna jest wiedza o zawartym w nim białku, tłuszczu i włóknie, dlatego optymalnym jest opieranie się na sprawdzonym dostawcy
– ani śruta, ani makuch nie powinny być traktowane jako odpady – to cenne źródło białka i energii, którego w trakcie przerobu nasion rzepaku uzyskuje się więcej niż oleju rzepakowego
– pasze rzepakowe zawierają wartościowe aminokwasy, potrzebne w zdrowym żywieniu zwierząt
– przemysł paszowy oczekuje takiego surowca jak pasze rzepakowe, dzięki któremu można obniżyć cenę pasz i zwiększyć produkcyjność hodowli
– w rozpowszechnieniu informacji o właściwościach pasz rzepakowych niebagatelną rolę do odegrania mają media oraz doradcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności