O ochronie zwierząt

Do konsultacji społecznych trafił poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt. Jak udało się nam ustalić dotyczy on uzupełnienia zakresu zadań własnych gmin o zapobieganie bezdomności zwierząt.

W nowej ustawie proponuje się, aby wyliczenie elementów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności miało charakter otwarty a także, aby program ten mógł obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.