O nasiennictwie i ochronie roślin

Prezydent RP Andrzej Duda 28 grudnia podpisał ustawę z dnia dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Nowelizacja ta wprowadza rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi.

Jak ustaliliśmy chodzi między innymi o zmianę definicji materiału siewnego kategorii “elitarny” oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.

W nowych regulacjach umożliwiono wpisywanie do rejestru krajowego odmian gatunków, nie objętych przepisami unijnych dyrektyw nasiennych, a ważnych w Polsce pod kątem gospodarczym oraz ze względu na zachowanie bioróżnorodności roślin. Zmiany te umożliwią polskim przedsiębiorcom produkcję dobrej jakości materiału siewnego, który będzie można wprowadzić do obrotu w całej Unii Europejskiej oraz poza jego granicami.

Zaproponowano także zniesienie opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich. Ograniczone zostaną również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów. Zwiększy się także skuteczność działań inspekcji dzięki wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących kontroli obrotu materiałem siewnym. Wprowadzono również zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródło: Prezydent.pl