O kukurydzy w Pawłowicach dzięki Osadkowskiemu

Zielone Pola Kukurydza Osadkowski SA już za nami. Październikowa impreza zgromadziła blisko 200 uczestników, którzy przybyli do gospodarstwa należącego do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Pawłowice.

Podczas oficjalnego otwarcia Zielonych Pól Kukurydza uczestnicy zostali przywitani przez organizatorów: Ireneusza Dymarskiego, dyrektora gospodarstwa IZ PIB ZD Pawłowice oraz Dariusza Dziubatego, dyrektora marketingu Osadkowski SA. Podczas swojego wystąpienia Ireneusz Dymarski podkreślił, że kukurydza to popularna i ważna roślina, a jej uprawa gwarantuje uzyskanie wartościowej paszy i wysokich wyników w produkcji mleka. Zauważył też, że tego typu spotkania zdecydowanie pomagają producentom w uprawie. – Nie mam wątpliwości, że kukurydza to roślina przyszłości, a ten rok dla tej uprawy był zdecydowanie lepszy niż ubiegły, ponieważ osiągane plony są zdecydowanie wyższe – mówił.

Zielone Pola to cykl spotkań dla rolników, które firma Osadkowski SA organizuje każdego roku na terenie całej Polski. Partnerami tegorocznej imprezy byli wiodący producenci materiału siewnego, nawozów oraz środków do produkcji rolnej. W trakcie imprezy na wszelkie pytania dotyczące upraw odpowiadali doradcy agrotechniczni Osadkowski SA oraz przedstawiciele  producentów.

W trakcie spotkania w Pawłowicach można było również zyskać sporo informacji na temat uprawy czy aktualnej sytuacji na polach. Marcin Kaczmarek – kierownik działu doradztwa i rozwoju w Osadkowski SA omówił przebieg wegetacji roślin na plantacjach w Pawłowicach, dostarczając informacji na temat zastosowanej technologii ochrony i nawożenia. Wspomniał, że cała prezentowana kolekcja odmian kukurydzy została potraktowana jednolitą technologią nawożenia i ochrony roślin.

Duży nacisk położony tu został na dostarczenie roślinom takich składników, jak: potas, siarka, magnez oraz sód. Zastosowano więc nawozy Korn-Kali® (40% K2O, 6% MgO, 12,5% SO3, 4% Na2O) i ESTA® Kieserit (25% MgO, 50% SO3). Na szczególną uwagę zasługiwała użyta technologia nawożenia azotowego połączona ze stabilizacją tego składnika w glebie za pośrednictwem preparatu N–LOCK.

Do ochrony herbicydowej użyto preparatu SOLUX FORTE PACK (SOLUX 105 OD 1l/ha + DUAL GoOLD 960 EC 1 l/ha) – mówił Marcin Kaczmarek. Technologia ta działa kompleksowo, doglebowo i nalistne stosowana jest w zwalczaniu chwastów zarówno jedno- jak i dwuliściennych. Na polach w Pawłowicach zastosowano również nowość – zarejestrowany w uprawie kukurydzy fungicyd QUILT XCEL 263,8 SE. Preparat ten wpływa korzystnie na fizjologię roślin oraz zapobiega fuzariozom zarówno ziarna, jak i części wegetatywnych kukurydzy.

Większość prelekcji odbyła się pod zadaszeniem. Ulewna pogoda nie przeszkodziła jednak śmiałkom, którzy udali się na pola, aby ocenić efekty stosowanych środków oraz kolekcje 53 odmian kukurydzy kiszonkowej i na ziarno. – Dzięki tak dużej i różnorodnej palecie mogłem ocenić, jak zachowują się konkretne odmiany kukurydzy w danych warunkach – zauważył jeden z uczestników spotkania. – W przyszłym roku oprócz tych, które już siałem, spróbuję trzech nowych – dodał.

Spośród bogatej kolekcji odmian kukurydzy, można było wyróżnić szczególnie:  ES METEORIT (FAO 230-240) oraz RGT LIPEXX (FAO 270). Cechą charakterystyczną tej pierwszej jest jej genetyka – Tropical Dent – zapewniająca bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania w połączeniu z doskonałym dosychaniem ziarna. Odmiana ta doskonale sprawdza się na różnych kompleksach glebowych, nawet tych najsłabszych. Jak podał Aleksander Wysocki, menedżer ds. rozwoju produktu działu nasion Osadkowski SA, w tym roku osiągane plony w województwie wielkopolskim dla ES METEORIT dochodzą do 15 ton ziarna przy wilgotności ok. 26-27%. RGT LIPEXX to odmiana należąca do grupy średniopóźnej, a więc o dłuższym okresie wegetacji. Mieszaniec ten zaprogramowany jest na osiąganie rekordowych plonów. Jego największymi zaletami są, m.in.: znakomite oddawanie wody w końcowym okresie wegetacji (na polu nawet poniżej 20%) oraz bardzo wysoka masa ziarna, która przekłada się na wydajność plonu.

Oprócz solidnej porcji wiedzy nie mogło zabraknąć również rozrywki. Pod koniec wszystkich prelekcji przy pysznym cateringu odbył się quiz rolniczy, podczas którego uczestnicy wykazywali się dużą wiedzą z zakresu uprawy kukurydzy.

Na stronie internetowej www.osadkowski.pl nadal jest aktywna zakładka poświęcona tegorocznym Zielonym Polom, na której zamieszczone są zdjęcia oraz prezentowane ostateczne wyniki doświadczeń polowych i plonowania poszczególnych odmian.

Źródło: Joanna Miężał-Basińska, Osadkowski SA