O finansowaniu wspólnej polityki rolnej

W trakcie 42 posiedzenia Sejmu RP (24 – 25 maja) posłowie podjęli decyzję o nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Wprowadzone zmiany pozwolą na przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie projektów szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja ta jest korzystna dla jednostek naukowych i uczelni, publicznych podmiotów doradczych, czyli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Zmiana ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej  zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Senatu RP (31 maja – 1 czerwca).

Źródło: Sejm RP