O finansowaniu i zarządzaniu ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym

Instytut Myśli Schumana (IMS) wspólnie z Centralną Biblioteką Rolniczą przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa oraz poparciu Klubu Agrobiznesu, Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 6 września organizuje w Warszawie ( Centralna Biblioteka Rolnicza)konferencję na temat: „Zarządzanie finansowaniem i ryzykiem w polskim sektorze rolno-spożywczym”. Uczestnikami konferencji będą przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne i eksporterzy produktów rolno-spożywczych. Konferencja jest bezpłatna.

Koncepcja Roberta Schumana, wielkiego męża stanu oraz premiera i ministra finansów Francji po II wojnie świtowej (obecnie odbywa się w Rzymie jego proces beatyfikacyjny), opiera się m.in. na tworzeniu równowagi pomiędzy narodami w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Wynika ona z wizji Europy jako wspólnoty narodów. Instytut Myśli Schumana pragnie, jako kontynuator idei Schumana, wnieść tę koncepcję do realnego rozwoju tak polskiej jak i europejskiej społeczności.

– Z tej perspektywy Instytut Myśli Schumana wyszedł z propozycją rozwijania tzw. Debaty Wspólnoty Narodów (DWN). Oznacza ona budowę forum dla różnorodnych form dialogu, w których mogą brać udział wszyscy ci, dla których idea Wspólnoty Narodów jest kluczowa. Jedną z tych form jest cykl konferencji poświęconych tym zagadnieniom. W związku z tym, obecnym przedmiotem analizy z w/w perspektywy jest finansowanie i zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym – informuje Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana

Szczegółowy program konferencji

9.30 – 10.00 Rejestracja i kawa powitalna

10.00 – 10.10 Otwarcie i wprowadzenie – dr hab. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej oraz prezes Instytutu Myśli Schumana

10.10 – 11.10 Kształtowanie się cen produktów rolno-spożywczych i ich uwarunkowania na rynkach światowych oraz zabezpieczanie ryzyka zmian cen –
wprowadzenie: Dr Ian Firla, prezes; Tomasz Kwiatek, dyrektor zarządzający, OSTC, rozwinięcie tematu: Bill Beagles, OSTC.
(Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 1984 r. Bill handlował spotami walutowymi, kontraktami forward i opcjami dla Lloyds Bank, a później pomógł w ugruntowaniu pozycji tego banku na londyńskiej giełdzie LIFFE po rozpoczęciu obrotu opcjami w 1985 r. Następnie Bill przeniósł się do AOT, specjalistycznej firmy pełniącej funkcję animatora rynku opcji, i z powodzeniem handlował na licznych giełdach europejskich, w tym londyńskich LSE i LIFFE, niemieckiej DTB (obecnie znanej jako Eurex), holenderskiej EOE oraz francuskiej MATIF).

11.10 – 11.40 Struktura polskiego rolnictwa i polskiego eksportu rolno-spożywczego – przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego

11.40 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 12.30 Zabezpieczanie ryzyka kursowego w Euro i innych walutach – dr Paweł Żukowski, ekspert rynku finansowego

12.30 – 13.10 Kluczowe wyzwania związane z finansowaniem działalności rolno-spożywczej – Wojciech Karłowicz, dyrektor Departamentu Agrobankowości Korporacyjnej, Bank BGŻ BNP Paribas

13.10 – 14.10 Lunch

14.10 – 14.30 Formy pomocy państwowej dla działalności rolno-spożywczej – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa

14.30 – 14.55 Panel dyskusyjny ekspertów – eksperci branżowi i przedstawiciele eksporterów

14.55 – 15.00 Zamknięcie i podsumowanie konferencji – dr hab. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, dr Paweł Żukowski, ekspert Instytutu Myśli Schumana

Źródło: Instytut Myśli Schumana