O doradztwie rolniczym na Śląsku

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk w listopadzie wzięła udział w dwudniowej konferencji „Wpływ doradztwa na rolnictwo województwa śląskiego po akcesji z UE i perspektywy rozwoju w nowym okresie programowania”.

Spotkanie, zorganizowane w Częstochowie przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, było okazją do przedstawienia zmian, jakie zaszły na polskiej wsi i w regionie śląskim po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.
Wiceminister rolnictwa poinformowała uczestników o perspektywach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w nowym okresie programowania, a w szczególności o nowych komponentach w płatnościach bezpośrednich na lata 2015-2020.
Wydarzenie było okazją do nagrodzenia najlepszych pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zofia Szalczyk wręczyła dyplomy uznania za wkład w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego, wyróżnienia dla najlepszych doradców FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych) za zaangażowanie w prowadzenie książek rachunkowości rolnej oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”.