O choroby zakaźne zwalczane z urzędu

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej apeluje o rozszerzenie katalogu przesłanek do umorzenia wierzytelności w całości lub w części, jeżeli jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika.

Zgodnie z zapisem ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 maja 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) w art. 25. l . ust. 4, wierzytelność może być umorzona, jeżeli jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika w przypadku, gdy dłużnik poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach lub stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

Lubelska Izba Rolnicza postuluje o rozszerzenie tego katalogu o choroby zakaźne zwierząt zwalczane z urzędu.

Źródło: LIR