O cenie będzie decydować wielkość zbiorów

Na rynku owoców w 2019 roku zdaniem ekspertów ekonomicznych Banku PKO BP głównym czynnikiem decydującym o poziomie cen będzie wielkość krajowych zbiorów.

Wysoki ich poziom w 2018 r. pozwolił na zwiększanie zapasów przetworów, co osłabiać może popyt w 2019 r. Niemniej, w przypadku jabłek do przetwórstwa wysoki eksport koncentratu jabłkowego do USA może oddziaływać w kierunku jego wzrostu.

– Rosnąca konkurencja zagraniczna oraz ograniczone możliwości zwiększenia popytu w UE są czynnikami negatywnymi dla eksportu owoców – komentuje Mariusz Dziwulski analityk z Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP.

Źródło: PKO BP