O bezpieczeństwie żywności i żywienia

Na wniosek ministra zdrowia 26 lipca rada ministrów przyjęła projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra zdrowia.

Nowelizacja ta dostosowuje polskie prawo do europejskich przepisów dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Dotyczy to także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem). Zmiany mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.