O bezpieczeństwie żywności i żywienia w Senacie RP

Podczas 66 Posiedzenia Senatu RP (24 – 26 październik) rozpatrzony zostanie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nowe przepisy znoszą obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego, co ma ułatwić wytwarzanie żywności na małą skalę i jej sprzedaż. Podmioty chcące uruchomić taką działalność nadal będą musiały składać pisemne wnioski o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby zamierzające produkować żywność na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale w których regularnie przygotowuje się żywność na sprzedaż, zostaną zwolnione z obowiązku zatwierdzania takiej działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jedynie będą musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Źródło: Senat RP