NSZZ RI “Solidarność” proponuje

Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI “Solidarność” 4 sierpnia przekazała do Kancelarii Prezydenta przygotowany przez NSZZ RI “Solidarność” projekt ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowelizacja ustawy zaproponowana przez rolniczą ,,Solidarność’’ ma umożliwić rolnikom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę oraz znosi konieczność zaprzestania działalności rolniczej w związku z przejściem na emeryturę.

– Z dniem 1 stycznia 2018 roku przestają obowiązywać przepisy o umożliwiające rolnikom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. Proponowane w projekcie zmiany umożliwią rolnikom podlegającym ubezpieczeniu w KRUS przekazanie gospodarstwa rolnego w wieku przedemerytalnym i przejście z tego tytułu na rentę strukturalną. Projekt ustawy znosi również warunek zaprzestania działalności rolniczej dla wypłaty całej emerytury rolniczej. Obecnie w Polsce warunkiem  otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej –  informuje Teresa Hałas.

W ocenie NSZZ RI ,,Solidarność’’  zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwo rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej.

Źródło: Solidarność RI