NSZZ RI ,,Solidarność’’ postuluje

W związku ze stwierdzanymi w ostatnim czasie nowymi przypadkami wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) m.in. w województwach lubelskim (powiaty zamojski i krasnostawski) oraz warmińsko-mazurskim (powiat kętrzyński) oraz sygnalizowaną przez rolników sytuacją cenową dotyczącą skupowanych ze stref tuczników Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ,,Solidarność’’ wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualizację, na podstawie art. I ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1444), obszarów objętych specustawą dotyczącą zamówień na dostawy mięsa wieprzowego od świń utrzymywanych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W tym celu konieczna jest nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których położone są gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie ( Dz. U. 2018, poz. 2125) – mówi Teresa Hałas, przewodnicząca zarządu krajowego NSZZ RI ,,Solidarność’’

Przepisy przywołanej powyżej tzw. specustawy pozwalają na publiczny skup tuczników ze stref ustanowionych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), co przyczynić się może do zdjęcia z rynku większej ilości tuczników, uchroni tuczniki przed nadmiernym przerostem oraz umożliwi rolnikom uzyskanie zbliżonych do rynkowych cen za sprzedane tuczniki.

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia określające obszary objęte skupem publicznym są nieadekwatne do obecnej sytuacji i nie uwzględniają nowych ognisk ASF w Polsce, które wystąpiły w 2019 roku m.in. w powiatach województwa lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” nowelizacja tych zapisów i objęcie przepisami specustawy także nowych ognisk wirusa, które wystąpiły w 2019 roku przyczyni się także przynajmniej do częściowej poprawy sytuacji rolników — producentów trzody chlewnej na tych terenach.

Źródło: NSZZ RI ,,Solidarność’’

Opracował: Krzesimir Drozd