Nowy zestaw do uprawy pasowej Strip Till

UNIA, największy polski producent maszyn rolniczych powiększył ofertę o zestaw do uprawy pasowej w technologii Strip Till. W jego skład wchodzą: zbiornik nawozowy zawieszany na przednim TUZ ciągnika, agregat do uprawy pasowej zawieszany na tylnym TUZ ciągnika i zagregowany z nim poprzez hydropak siewnik pneumatyczny.

Szerokość robocza zestawu wynosi 3 m, a liczba uprawionych, zasilonych nawozem i obsianych nasionami pasów gleby może wynosić: 4, 6 lub 8.

USF 1600 to zbiornik nawozowy o pojemności 1600 litrów zawieszany na przednim TUZ ciągnika. Jego komora przedzielona jest demontowalną przegrodą na dwie równe części, co pozwala zasypać je różnymi nawozami. Nawóz pobierany jest przez dwa aparaty, co pozwala wysiewać je w różnych dawkach. Napęd aparatów wysiewających uzyskiwany jest standardowo od koła ostrogowego, które  unoszone i opuszczane jest hydraulicznie.

Dostępny jest również napęd elektryczny z radarem mierzącym na bieżąco prędkość pracy, co w połączeniu z komputerem DRILL CONTROL firmy  Müller Elektornik zapewnia utrzymanie założonej dawki/dawek wysiewu nawozu/nawozów. Z poziomu terminala tego systemu możliwa jest również zmiana dawki/dawek w czasie pracy. Ponadto komputer pozwala na szybkie i komfortowe wykonanie próby kręconej wysiewanych nawozów. Ich dawka może być ustawiana w zakresie 20-500 kg/ha.

Transport granul nawozów jest pneumatyczny i odbywa się we wnętrzu elastycznego węża lub węży. Następnie w głowicy/głowicach następuje rozdział do poszczególnych zębów uprawowych pełniących również rolę redlic nawozowych. Powietrze do węża/węży tłoczy wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym o wydatku 24 l/min. Zbiornik USF 1600 wyposażony jest w oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi, plandekę  i podest ułatwiający załadunek nawozów.

HAWK 3 to agregat do uprawy Strip Till marki UNIA. Jego rama jest monolityczna, a kluczowymi elementami są sekcje uprawiające wąskie pasy gleby. Można ich zamontować: 4 lub 6 lub 8. Pierwszym elementem roboczym sekcji jest krój talerzowy o średnicy 480 mm rozcinający resztki pożniwne i glebę. Za nim zamontowane są dwie gwiazdy z dociskiem sprężynowym, z których każda ma 16 palców. W czasie pracy przeplatają się one na powierzchni gleby, co powoduje rozgarnianie znajdujących się tam roślin i resztek pożniwnych. Dzięki temu praca zęba uprawowo-nawozowego może przebiegać bezproblemowo. Każda słupica zęba ma własne zabezpieczenie hydrauliczne i zakończona jest dłutem o szerokości 25 mm oraz bocznymi podcinaczami o łącznej szerokości 150 mm. Maksymalna głębokość ich pracy wynosi 30 cm. Natomiast umieszczone z tyłu każdego zęba dwa wyloty nawozów pozwalają je umieszczać w glebie na poziomach oddalonych od siebie o 7 cm. W praktyce można więc aplikować dwa różne nawozy w różnych dawkach na głębokościach w zakresie 6-12 i 18-21 cm.

Za zębami uprawowo-nawozowymi zamontowane są dwa talerze typu Agressive o średnicy 400 mm. Ich zadaniem jest zagarnianie gleby powstałej po pracy zęba w obręb uprawianego pasa gleby. To bardzo ważny element sekcji, który nieumiejętnie ustawiony może spowodować nadmierne nabieranie się gleby. Można temu zapobiec poprzez regulację: głębokości jego pracy, rozstawu (maksymalnie 175 mm), odległości od zęba i kąta natarcia. Ostatnim elementem każdej sekcji są wałki zagęszczające o szerokości 240 i średnicy 300 mm. Mają docisk sprężynowy, co pozwala regulować agresywność ich pracy. Sekcja zawieszona na równoległoboku ma możliwość kopiowania terenu.

DELTA XT to ciężki (1570 kg) siewnik pneumatyczny do kukurydzy, buraków i rzepaku połączony z agregatem HAWK 3 za pomocą sprzęgu z jednym siłownikiem hydraulicznym. Dwa koła podporowo-napędowe wysunięte są przed ramę siewnika, co pozwala zmieniać liczbę sekcji wysiewających i wynikający z tego rozstaw obsiewanych rzędów. Dla kukurydzy przewidziany jest podstawowy rozstaw 75 cm, na który w maszynie 3-metrowej przypadają 4 sekcje. Dla buraków, rzepaku lub kukurydzy sianej na kiszonkę  jest to rozstaw 45 cm (6 sekcji), a dla rzepaku  sianego w węższych rzędach 34 cm (8 sekcji).

DELTA XT jest maszyną z podciśnieniowym systemem wysiewu nasion i mechanicznym napędem tarcz wysiewających za pomocą przekładni łańcuchowej. Zmiana jej kół zębatych powoduje zwiększenie lub zmniejszenie odległości wysiewanych nasion. Maszyna została wyposażona we własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju, który służy do napędu wentylatora wytwarzającego podciśnienie w układzie wysiewu nasion. Pompa hydrauliczna tego układu uzyskuje napęd od WOM ciągnika. Każda sekcja wysiewająca ma własny zbiornik na nasiona o pojemności 54 litrów.

Siewnik ma podwójne redlice talerzowe, przed którymi znajduje się element odgarniający kamienie i bryły. Wysokość jego pracy jest regulowana za pomocą śrub. Ponadto przed talerzami umieszczona jest osłona, która ma za zadanie zapewnić ich swobodną pracę. Dodatkowo po bokach redlicy talerzowej znajdują się duże koła kopiujące, a za nimi rolka dogniatająca wysiane nasiona. Nacisk jednostkowy dla każdej z sekcji możne wynosić nawet 150 kG, co pozwala używać siewnik w ekstremalnie ciężkich warunkach glebowych.  Ostatnim elementem są kółka zamykające bruzdę siewną i formujące ostateczny kształt uprawionego, zasilonego nawozem i obsianego pasa gleby.

Za sterowanie pracą maszyny może odpowiadać sterownik PM100E lub PM300E. Siewnik DELTA XT może być doposażony w podsiewacz nawozów, co podczas jednego przejazdu zestawu do uprawy pasowej marki UNIA, zwiększa możliwość aplikacji składników odżywczych do trzech rodzajów. Dwa nawozy wysiewane są na różnych głębokościach przez zęby uprawowo-nawozowe i jeden przez redlice podsiewacza siewnika, który ma zbiornik z blachy nierdzewnej o pojemności 850 litrów. Jego redlice wysiewające nawóz są typu talerzowego.

Zapotrzebowanie na moc 3-metrowego zestawu do uprawy pasowej w technologii Strip Till marki UNIA wynosi w zależności od warunków pracy od 200 do 240  KM.Sugerowana cena: od 123 000,00  zł netto

– Pasowa technologia uprawy gleby niesie ze sobą wiele korzyści. Brak jakiegokolwiek wzruszania gleby pomiędzy rzędami siewu ogranicza jej wysuszanie i umożliwia rozwój życia mikroorganizmów, dzięki którym zwiększa się m.in. tempo rozkładu materii organicznej. Natomiast gleba w uprawianych pasach jest dobrze napowietrzona i luźna, co pozwala korzeniom roślin swobodnie się rozrastać. Gleba po orce jest mikrobiologicznie martwa. Wynika to z faktu, że organizmy tlenowe zostają wprowadzone w głąb do warunków beztlenowych i odwrotnie. Dopiero po 2-3 tygodniach życie mikrobiologiczne gleby wraca do równowagi. Uprawa pasowa Strip Till jest bardzo dobrym rozwiązaniem i warto rozważyć jej wprowadzenie – uważa dr Tomasza Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – o czym informuje Piotr Staniek, dyrektor do spraw marketingu w Unia Group.

Źródło: Unia Group