Nowy PROW na tapecie

O możliwościach, jakie daje nowy PROW mogliśmy dowiedzieć się podczas konferencji, którą zorganizowały Senacka i Sejmowa Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie PAP.

Senacka i Sejmowa Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała pod koniec kwietnia konferencję „Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności na lata 2014–2020”.
W jej trakcie wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk przypomniała założenia rządowej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020”. Jej ogólnym celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, ale też efektywne wykorzystanie ich zasobów dla zrównoważonego rozwoju kraju. Poza tym głównym, dokument określa również szczegółowe cele. Wśród nich jest jakość kapitału ludzkiego, w tym zatrudnienie i przedsiębiorczość, poprawa warunków życia i dostępności przestrzennej, bezpieczeństwo żywnościowe, wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz ochrona środowiska.

Szalczyk podkreśliła w trakcie konferencji, że powyższe cele można osiągnąć dzięki wykorzystaniu PROW 2007-2013, na który przewidziano ponad 17,2 mld euro.
Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z regionalnymi programami operacyjnymi uwzględniającymi rozwój obszarów wiejskich, które przedstawili: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Renata Struzik, źródło: KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności