Nowy program priorytetowy NFOŚiGW

750 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na ekologiczne projekty w ramach nowego programu priorytetowego Region.

Jak udało się nam ustalić dofinansowywanie będzie udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wszystkie typy przedsięwzięć ujętych w planach ich działalności. Środki będą mogły być również przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym, które nie są finansowane w ramach aktualnych programów NFOŚiGW. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć realizowanych dotychczas w ramach programów: Kawka, Ryś i Prosument.

Dofinansowanie będzie miało formę pożyczki.  Program przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE (m.in. Kawka, Ryś i Prosument) w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska. Budżet całego programu to 750 mln zł, w tym na rok 2017 – 40 mln zł. Nabór pierwszych wniosków ma ruszyć jeszcze w tym roku – informuje Ministerstwo Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska