Nowy program azotanowy: potrzeba nowych płyt, zbiorników i silosów

Nowy program azotanowy ma ograniczyć odpływ azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych. W związku z tym programem ponad pół miliona polskich rolników posiadających zwierzęta zostanie zobowiązanych do wybudowania płyt do składowania obornika oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.

Powierzchnia płyt i pojemność zbiorników będzie musiała być na tyle duża, żeby można przetrzymywać nawozy naturalne płynne (gnojówkę, gnojowicę) przez 6 miesięcy, a nawozy stałe (obornik) przez 5 miesięcy. Wynika to z zapisów programu, według którego nawozy zawierające azot będzie można stosować na użytkach rolnych krócej jesienią, a później wiosną niż obecnie. Obowiązywał będzie bezwzględny zakaz stosowania azotu zarówno z nawozów naturalnych, jak i mineralnych na wiosnę przed 1 marca.

Jesienny termin nawożenia skrócono o ponad miesiąc. Nawozy mineralne, gnojówkę i gnojowicę będzie można stosować na gruntach ornych do 25 października, a na trwałych użytkach zielonych i plantacjach trwałych oraz wieloletnich do 31 października. Natomiast stosowanie obornika na gruntach ornych możliwe będzie do końca października, a na trwałych użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych i wieloletnich do końca listopada.

Program azotanowy będzie obowiązywał wszystkie gospodarstwa. Największe gospodarstwa posiadające powyżej 210 DJP będą musiały spełnić wymagania do końca 2021 r., a pozostałe do końca 2024 r. Do tego czasu rolnicy w swoich gospodarstwach będą musieli spełnić wymagane standardy co do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych. Wymagania te stanowią dodatkowe obciążenie finansowe dla rolników i budzą zastrzeżenia.