Nowy próg przychodu dla rolnika

Posłowie chcą progu 7.000 zł przychodu rocznie dla rolnika. 3 kwietnia 2014 r. Komisje Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942).

Projekt z druku nr 1640 dotyczy umożliwienia rolnikom nieopodatkowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych takich jak np. pieczywo czy sery. Posłowie zdecydowali, że zwolnienie będzie limitowane kwotą 7.000 zł przychodu rocznie.
W dniu 5 lutego br. Komisje podjęły decyzję o odstąpieniu od rozpatrywania poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do ww. projektu i wystąpieniu do Prezydium Sejmu z wnioskiem o ponowne skierowanie sprawozdania z druku nr 1942 do Komisji w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.
W dniu 11 lutego br. Prezydium Sejmu – zgodnie z art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu – skierowało sprawozdanie z druku nr 1942 ponownie do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.
Komisje, kierując się przesłankami, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 2 regulaminu Sejmu, przyjęły poprawione sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.
Wyznaczono do 9 kwietnia br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Janusz Cichoń oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk.
Źródło: KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności