Nowy prezes ARiMR

Z dniem 2 marca 2017 roku premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków prezesa ARiMR  Dariuszowi Golcowi.

Dariusz Golec jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 2008 roku uzyskał certyfikat MBA IT.

Zarządzał i koordynował projekty dla firm takich jak Polkomtel S.A., GG Network S.A. czy Poczta Polska S.A. Opracowywał strategię rozwoju produktów mobilnych dla wszystkich sieci telekomunikacji mobilnej, wdrażał programy zarządzania procesowego. Kierował projektami budowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zarządzał procesami przetargowymi, integracji i wdrożenia oraz projektami realizowanymi w metodyce Prince2. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Od 2016 roku  Dariusz Golec nadzoruje Departament Informatyki ARiMR, gdzie wdraża nowe systemy informatyczne, a także organizował i koordynował powstanie Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie.

Oprócz Departamentu Informatyki, prezes Golec kierował Departamentem Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych oraz Departament Pomocy Technicznej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR