Nowy nawóz z Puław

Zakłady Azotowe Puławy” S.A. otrzymały 24 sierpnia pozwolenie na prowadzenie nowej działalności w podstrefie Puławy SSE “Starachowice”. Chodzi o produkcję i dystrybucję innowacyjnego nawozu płynnego PULASKA® wytwarzanego na bazie mocznika i siarczanu amonu.”

Pozwolenie zawiera określone warunki – w tym wielkość nakładów na poziomie co najmniej 50 mln złotych, zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o 40 nowych pracowników i zakończenie inwestycji do 30 czerwca 2013 r.

Puławy” rozpoczęły proces zabiegania o uzyskanie zezwolenia na początku 2010 r. Istotnym elementem było wykazanie innowacyjności nowej produkcji, w czym Spółkę wspierały puławskie instytuty naukowe: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Nawozów Sztucznych.

PULASKA® to jeden z naszych nowoczesnych nawozów, jakie planujemy wytwarzać w Nowym Kompleksie Nawozowym – informuje Paweł Jarczewski, prezes zarządu Z.A. “Puławy S.A. – To zarazem efekt prowadzonych od 2008 roku prac międzynarodowych w zakresie wykorzystania nowych nawozów granulowanych i płynnych z dodatkiem siarki.

W przypadku inwestycji lokowanych w Strefie Spółka ma możliwość odzyskania do połowy poniesionych nakładów inwestycyjnych. W przypadku uruchomienia produkcji płynnego nawozu o nazwie PULASKA zadanie inwestycyjne obejmuje instalacji produkcyjnej nawozów płynnych na bazie roztworu mocznika i siarczanu amonu (PULASKA) wraz ze zbiornikami do magazynowania i wytwarzania produktów pochodnych. Jego koszt szacowany jest na 69,5 mln zł.

Spółka pracuje również nad uzyskaniem pozwolenia dla produkcji w podstrefie “Puławy” nawozów stałych (PULGRAN S) na bazie mocznika i siarczanu amonu o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton/rok wraz ze zintegrowanym kompleksem logistyczno-dystrybucyjnym. Gdyby obydwie inwestycje nawozowe udało się ulokować w podstrefie, zwrot nakładów inwestycyjnych sięgnąłby do 83 mln zł.
Źródło: zapulawy.pl