Nowy Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin

3 września b.r. minister Stanisław Kalemba wręczył prof. dr hab. Danucie Sosnowskiej akt powołania na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) w Poznaniu.

Ustępującemu dyrektorowi prof. dr. hab. Markowi Mrówczyńskiemu minister podziękował za pięć lat owocnej i pełnej zaangażowania pracy. Minister podkreślił szczególne zasługi profesora w dynamicznym rozwoju kadry naukowej jednostki oraz stymulowania rozwoju dobrej współpracy Instytutu z praktyką rolniczą. Dziękując z pięć lat ciężkiej pracy na stanowisku dyrektora Instytutu, minister wyraził przekonanie, że zdobyte doświadczenie i umiejętności profesora zostaną dobrze wykorzystane w jego dalszej pracy w Instytucie. W imieniu Rady Naukowej podziękowanie ustępującemu dyrektorowi złożył przewodniczący prof. dr hab. Marek Tomalak.

Nowa dyrektor Instytutu została wyłoniona w wyniku procedury konkursowej. Profesor Danuta Sosnowska była przez 5 lat zastępcą dyrektora ds. naukowych, a przez ostatnie 7 miesięcy pełniła obowiązki dyrektora IOR-PIB. Wręczając nominację, minister życzył pani dyrektor wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Mówiąc o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed Instytutem, zwrócił uwagę m.in. na wdrażanie integrowanej ochrony roślin oraz sprawy związane z organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMO).

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska zajmuje się badaniami z dziedzin patologii owadów, biologicznego zwalczanie szkodników, fizjologii grzybów owadobójczych, grzybów nicieniobójczych.
Wykształcenie nowa dyrektor zdobyła na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Moskwie, specjalizując się w ochronie roślin. W 1990 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Entomologii Akademii Rolniczej w Moskwa, a habilitację uzyskała w 2003 r. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w Zakładzie Biologicznych Metod i Kwarantanny.
Od początku swojej kariery zawodowej Pani Profesor związana jest z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu, rozpoczynając pracę w 1982 r. jako stażystka w Pracowni Patologii Owadów. Kolejne lata i etapy kariery zawodowej to: 1983 – 1984 – Pracownia Patologii Owadów – pracownik inżynieryjny; 1984 – 1991 – Zakład Metod Zwalczania Chorób i Szkodników Roślin – asystent; 1991 – Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny – adiunkt; 2004 – Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny – docent; a od 2007 – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Zagraniczne staże i pobyty badawcze:
•1987 – 1990 – studium doktoranckie w Akademii Rolniczej w Moskwie, Katedra Entomologii (ZSRR), w Instytucie Biotechnologii w Moskwie (ZSRR) oraz w Instytucie Uprawy Chmielu w Żytomierzu (Ukraina)
•1992 – 1993 – stypendium naukowe w Ohio State University, OARDC Wooster, Zakład Entomologii (USA)
•1994 (24 dni) – kurs z zakresu Integrowanych metod w ochronie roślin” w Narodowym Instytucie Botaniki Rolnej (National Institute of Agricultural Botany) w Cambrodge (Anglia)
•2000 (6 miesięcy) – stypendium naukowe Rothamsted International Fellowship, IACR (Institute of Arable Crops), Zakład Entomologii/Nematologii w Harpenden (Anglia)
Udział w grantach i programach badawczych:
•1983 – 1987 – Poszukiwanie mikroorganizmów chorobotwórczych dla szkodników przechowalni oraz ich wykorzystanie w biologicznym zwalczaniu. Projekt Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie – wykonawca
•1999 – Biologiczne zwalczanie stonki ziemniaczanej. grant USDA-ARS, partner – wykonawca
•2001 – 2004 – Wykorzystanie patogenów grzybowych jaj nicieni w biologicznym zwalczaniu guzaków (Meloidogyne spp.) w szklarniach. Grant KBN nr 6 PO6R 03021 – kierownik grantu
•2005 – 2008 – grant KBN nr 2 PO6 R05129: “Wpływ interakcji pomiędzy patogenami grzybowymi jaj nicieni, szkodnikami i roślinami na skuteczność grzybów nicieniobójczych w ograniczaniu populacji guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.)” – kierownik grantu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności