Nowości w zwalczaniu chwastów w uprawie kukurydzy i ziemniaków

W tym roku HELM wprowadza dwa nowe produkty: Rimuron 25 WG (zawiera rimsulfuron) oraz Simbę 100 EC (zawiera mezotrion). Są to produkty zwalczające powschodowo chwasty w kukurydzy. Dodatkowo Rimuron 25 WG posiada rejestrację w ochronie ziemniaków. Maksymalna zalecana jednorazowa dawka środka Rimuron 25 WG w uprawie kukurydzy lub ziemniaka to 50g/ha. Simba 100 EC zalecana dawka przy jednorazowym zabiegu wynosi 0,75-1,5 l/ha.